Trực tiếp Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, phiên họp chiều ngày 11-7
Đăng ngày 11-07-2019 07:01

Chiều ngày 11-7, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục tổ chức Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với các nội dung: Phát biểu tiếp thu và giải trình của Chủ tịch UBND thành phố; Kết luận của chủ tọa kỳ họp; Thảo luận và thông qua nghị quyết của HĐND thành phố; Bế mạc kỳ họp.

 

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và Fanpage của Cổng TTĐT thành phố.