Nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Đăng ngày 20-08-2019 07:33

Ngày 15-8, UBND thành phố ban hành văn bản số 5492/UBND-SNN về việc triển khai thực hiện thông báo số 247/TB-VPCP, yêu cầu các sở ban ngành, UBND quận huyện nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, chủ động cân đối, lồng ghép nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán được giao theo phân cấp để triển khai thực hiện đảm bảo quy định về nội dung, tiêu chuẩn và định mức chi tiêu hiện hành. 

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố rà soát, hoàn thiện kế hoạch, kịch bản, phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai, sự cố, đặc biệt là ứng phó các tình huống thiên tai, sự cố lớn, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống thiên tai. Tiếp tục trang bị phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu, cứu hộ sập đổ công trình. Tổ chức diễn tập, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tham mưu điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa theo Quyết định 1537/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố theo dõi việc đảm bảo an toàn hồ, đập trên địa bàn thành phố; tham mưu triển khai xây dựng mô hình thí điểm "Xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ" trong xây dựng Nông thôn mới tại xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang. Sở Công thương, Công ty TNHH MTV Điện lực có phương án đảm bảo nguồn điện trong mùa mưa bão và những ngày nắng nóng cao điểm; chủ trì phối hợp với UBND các quận huyện, sở ngành chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân, chú trọng các vùng thường xuyên bị thiên tai.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chủ trì hoạt động thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học trong lĩnh vực phòng chống thiên tai nhằm mục đích ứng dụng tiến bộ khoa học công nghiệp kỹ thuật phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Sở Xây dựng thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch thoát nước trong điều kiện tác động của biến đổi khí hậu, khắc phục tình trạng ngập úng đô thị khi mưa lớn. Sở Y tế dự trù cơ số thuốc dự phòng để phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt và phòng chống các dịch bệnh phát sinh trước, trong và sau thiên tai; đảm bảo việc tiếp nhận, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Chủ tịch UBND các quận huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tại địa phương; xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai, lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các chương trình, hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương.

CÔNG TÂM