Chấn chỉnh việc sử dụng tàu cá vận chuyển khách du lịch
Đăng ngày 20-08-2019 07:33

Ngày 15-8, UBND thành phố ban hành văn bản số 5491/UBND-SNN về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các chủ tàu, thuyền trưởng không sử dụng tàu cá vận chuyển hành khách, khách du lịch.

Theo đó, các sở ngành, địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng tin bài, phổ biến cho các tổ chức, chủ tàu, thuyền trưởng và người dân biết các quy định về vận tải hành khách, không sử dụng tàu cá sai mục đích, đặc biệt là vận chuyển hành khách; quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống phát thanh tại Âu thuyền Thọ Quang các quy định về an toàn giao thông đường thủy, vận tải hành khách; đặc biệt là quy định về không sử dụng tàu cá sai mục đích đặc biệt là vận chuyển hành khách. 

CÔNG TÂM