Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020
Đăng ngày 20-08-2019 07:32

Ngày 15-8, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Đà Nẵng tựu trường vào ngày 30/8/2019; tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2019. Kết thúc học kỳ I: Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT) trước ngày 28/12/2019; cấp mầm non, tiểu học trước ngày 08/01/2020; cấp THCS, THPT trước ngày 15/01/2020. Hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập (kết thúc học kỳ II): Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT), cấp mầm non, tiểu học trước ngày 25/5/2020; cấp THCS, THPT trước ngày 31/5/2020. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2020 – 2021 trước ngày 31/7/2020.

Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 cho từng ngành học, bậc học đảm bảo nguyên tắc: Cấp mầm non và tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). Cấp THCS và THPT có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần). Giáo dục thường xuyên (THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần). Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng. Các ngày nghỉ lễ, tết hàng năm thực hiên theo quy định của Luật Lao động và các  văn bản hướng dẫn hàng năm. UBND thành phố giao Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong các trường hợp thiên tai, thời tiết quá khắc nghiệt và bố trí lịch học bù; bố trí lịch nghỉ của giáo vên trong năm học.

Năm học 2019 - 2020, toàn thành phố có 207 trường mầm non (tăng 2 trường), có 101 trường tiểu học, có 60 trường THCS (tăng 1 trường), có 32 trường THPT và trường nhiều cấp học; có 3 Trung tâm GDTX..Về tỉ lệ huy động: có 43,5% cháu 0 - 2 tuổi ra nhà trẻ, trong đó tỉ lệ ngoài công lập chiếm 85%, có 99,7% cháu 3 - 5 tuổi ra mẫu giáo, tỉ lệ ngoài công lập chiếm 54%, huy động hơn 99,9% cháu 5 tuổi vào các lớp mẫu giáo. Huy động 100% cháu trong độ tuổi học tiểu học, trong đó tỉ lệ ngoài công lập chiếm 2,2%. Huy động 99,9% trong độ tuổi 11-14 học THCS, trong đó tỉ lệ học ngoài công lập chiếm 0,7%. Huy động 85% trong độ tuổi 15-17 học THPT hoặc bổ túc THPT, trong đó, tỉ lệ học ngoài công lập chiếm 12% (tăng 2%).

CÔNG TÂM