Đối thoại trực tuyến "Chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển"
Đăng ngày 06-09-2019 01:29

Sáng ngày  06-9, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Một trong những giải pháp quan trọng góp phần thành công của ngành thủy sản đó là các chủ trương, chính sách hỗ trợ để tạo động lực cho sự phát triển. Đối với nghề cá Việt Nam, là một nghề đặc thù, gắn liền với biển đảo và an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia thì việc ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển là rất quan trọng và cần thiết.

Nhận thức được tầm quan trọng nêu trên, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển khai thác cho ngư dân, các chính sách hỗ trợ của TW trong từng giai đoạn, thời kỳ cụ thể đã phát huy hiệu quả, tạo động lực cho ngư dân tháo gỡ khó khăn, vươn khơi khai thác, không chỉ có ý nghĩa về kinh tế xã hội mà còn thể hiện tầm quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền biển đảo quốc gia.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của TW, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương trong cả nước chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ của thành phố để giúp ngư dân phát triển sản xuất, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển ngành thủy sản của thành phố cũng như an sinh xã hội và thu nhập cho cư dân ven biển. Các chính sách hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng đã đáp ứng được nguyện vọng của bà con ngư dân, khai thác tiềm năng, thế mạnh về biển, góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia.

Nhằm cung cấp thêm các thông tin về chính sách hỗ trợ ngư dân, hôm nay ngày 6.9.2019, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển”, với các vị khách mời của chương trình:

- Ông Nguyễn Đỗ Tám, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố;

- Ông Lưu Quang Khánh Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản

- Ông Huỳnh Văn Phương – Trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

- Bà Ngô Thị Kim Cương – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư Nông lâm thành phố Đà Nẵng;

- Bà Thái Thị Bích Vân – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi – Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố.

- Ông Phan Đại Thắng – Phó Giám đốc Công ty PVI Đà Nẵng.

- Lãnh đạo các Chi cục, phòng ban thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Quý vị độc giả quan tâm đến chương trình có thể tham gia đối thoại bằng cách gửi câu hỏi về chương trình tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, hoặc địa chỉ thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại 0236.1022.