Mong muốn người dân ủng hộ, đồng hành cùng các chủ trương chung của thành phố
Đăng ngày 08-09-2019 08:23

Ngày 7-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp công dân với một số hộ dân thuộc diện giải tỏa dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Theo báo cáo, có 11 dự án triển khai trên địa bàn phường Hoà Xuân, với tổng diện tích quy hoạch là 1.100 ha, gồm 5.168 hộ. Riêng dự án Khu đô thị sinh thái Hoà Xuân có quy mô 437,2 ha, di dời và giải tỏa đi hẳn trên 2.000 hộ dân với 7.010 hồ sơ.

Đến nay, đã bàn giao mặt bằng 6.876 hồ sơ (đạt 98%), chỉ còn 134 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, chiếm tỷ lệ 2%. Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, ngoài việc được giải quyết bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất theo quy định của pháp luật, các hộ được hỗ trợ thêm 25% tổng đơn giá đền bù nhà cửa và vật kiến trúc; hỗ trợ thêm từ 20-80 triệu đồng/hộ để làm nhà tại khu tái định cư, hỗ trợ tôn nền từ 2,5-15 triệu đồng, hỗ trợ móng yếu 20 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp công dân

Một số hộ dân không đồng ý với các kết quả giải quyết của thành phố, đã khiếu nại lên Trung ương và được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra xác minh và đề xuất giải quyết. Ngày 20-11-2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 5141 về kết quả thẩm tra xác minh, theo đó, việc thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, việc thu hồi đất là đúng quy định; việc xây dựng khu tái định cư tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (khu E, F) của UBND thành phố là phù hợp quy định, việc các hộ yêu cầu bố trí tái định cư tại chỗ là không có cơ sở, vì không có khu tái định cư tại dự án; việc UBND quận Cẩm Lệ tổ chức cưỡng chế đối với người bị thu hồi đất không chấp hành bàn giao đất là đúng pháp luật và đúng thẩm quyển. Báo cáo đề xuất đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Chính phủ) đồng ý tại Công văn số 2618/VPCP-VI ngày 16-4-2015 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân ổn định cuộc sống, lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức tiếp từng hộ dân để xem xét giải quyết các kiến nghị; cho đến nay đã mời 16 đợt tiếp dân đối với từng hộ gia đình để giải quyết các kiến nghị cụ thể thuộc khu vực Cồn Dầu với tổng số hộ được mời là 84 hộ.

UBND thành phố ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 19-4-2017 và Quyết định số 1641/QĐ-UB ngày 23-4-2018 về điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực nhà thờ Cồn Dầu thuộc Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân theo hướng điều chỉnh quy hoạch một phần công viên cây xanh thành các lô đất xung quanh Nhà thờ (142 lô), đồng thời có chủ trương chuyển đổi đất đối với các hộ dân đang khiếu nại, chưa bàn giao mặt bằng và các hộ trước đây bị cưỡng chế thu hồi đất chưa làm thủ tục nhận đất tái định cư, trên nguyên tắc chỉ được chuyển đổi mỗi hộ duy nhất một lô đất tái định cư. Đến nay, đã có 30 hộ đồng ý thực hiện chủ trương chuyển đổi đất về khu vực Cồn Dầu và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Đại diện các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng trình bày kiến nghị tại buổi tiếp công dân

Một số hộ không hợp tác thực hiện chủ trương chuyển đổi đất, yêu cầu chuyển tất cả các lô đất được bố trí từ khu tái định cư về khu điều chỉnh quy hoạch gần nhà thờ Cồn Dầu, trong khi khu điều chỉnh quy hoạch này chỉ có 142 lô đất, đủ để giải quyết cho các hộ đang khiếu nại, chưa bàn giao mặt bằng và các hộ đã cưỡng chế trước đây mỗi hộ một lô. Mặc dù đã được giải quyết hỗ trợ và tái định cư cao hơn so với quy định, tổng số tiền đã được hỗ trợ thêm là 2 tỷ 225 triệu đồng và tái định cư đã chuyển 41 trường hợp được điều chỉnh bố trí tái định cư từ đường nhỏ lên đường lớn và chuyển từ lô đất đường lớn xuống thành nhiều lô đường nhỏ hơn, nhưng các hộ dân còn tiếp tục khiếu nại, kiến nghị.

Tại buổi tiếp công dân, đại diện các hộ dân hiện chưa bàn giao mặt bằng tiếp tục trình bày kiến nghị được tái định cư tại chỗ, chuyển tất cả các lô đất được bố trí từ khu tái định cư về khu điều chỉnh quy hoạch gần nhà thờ Cồn Dầu. Đồng thời, yêu cầu UBND thành phố công khai Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 12-9-2016 và Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 8-1-2018 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương chuyển đổi đất để các hộ dân được biết.

Phát biểu tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nhìn nhận, qua kết quả triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân cho thấy, việc triển khai đầu tư dự án này là một trong những chủ trương đúng đắn của Đảng bộ và chính quyền thành phố, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đến nay, tại Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân đã bàn giao mặt bằng 6.876/7.010 hồ sơ (đạt 98%), riêng khu vực Cồn Dầu đã bàn giao mặt bằng 1.921/2.043 hồ sơ (đạt 94%).

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, khiếu nại của các hộ về thu hồi đất, giao đất, bố trí tái định cư và cưỡng chế thu hồi đất đã được các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường có báo cáo khẳng định việc giải quyết của thành phố là đúng quy định và được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Chính phủ) có ý kiến thống nhất.

Bên cạnh đó, dù việc bố trí tái định cư ở khu dân cư mới là đúng quy định, tốt hơn nhiều so với nơi ở cũ, nhưng xét nguyện vọng của bà con muốn sống gần Nhà thờ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã có chủ trương chuyển đổi đất về khu vực gần Nhà thờ và thành phố đã điều chỉnh quy hoạch, có văn bản triển khai thực hiện cụ thể và cho đến nay đã có 30 trường hợp đã thực hiện chủ trương chuyển đổi đất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi tiếp công dân

Ngoài chính sách chung theo quy định của thành phố, và theo phương án đền bù tổng thể của cả Dự án, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cho biết, UBND thành phố đã vận dụng rất nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho các hộ dân, với mong muốn các hộ dân khu vực giải tỏa dự án sớm ổn định cuộc sống, chuyển về nơi ở mới khang trang hơn, cuộc sống tốt hơn.

Việc dự án kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc khớp nối hạ tầng đô thị và môi trường tại Dự án nói chung, tại khu vực Cồn Dầu nói riêng, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, chưa nhận đất tái định cư và tiền bồi thường, hỗ trợ. Vì vậy, lãnh đạo thành phố đề nghị, mong muốn các hộ dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương chung của thành phố, phối hợp cùng với chính quyền sớm bàn giao mặt bằng để Dự án triển khai đúng quy hoạch, vì sự phát triển chung của thành phố.

NGÔ HUYỀN