Đoàn Giám sát Quốc hội làm việc về phòng, chống xâm hại trẻ em
Đăng ngày 05-10-2019 18:09

Chiều 4-10, Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn Giám sát dẫn đầu.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng, tính đến tháng 6-2019, toàn thành phố có 237.438 trẻ em (chiếm 20,9% dân số), tỷ lệ trẻ em gái chiếm khoảng 47%.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 6-2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 64 vụ xâm hại trẻ em, tập trung ở các hình thức cố ý gây thương tích và xâm hại tình dục. Trong đó có 65 trẻ em bị xâm hại và số trẻ em gái bị xâm hại là 49. So với giai đoạn 2011-2015 giảm 50 vụ và 54 trẻ em bị xâm hại.

Đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em đa phần là nam giới và người quen biết với các em như họ hàng, hàng xóm, bạn của gia đình,... Các đối tượng lợi dụng trẻ em còn nhỏ tuổi, thiếu hiểu biết, lợi dụng quan hệ yêu đương, dùng vật chất dụ dỗ, dùng sức mạnh để khống chế các em. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng địa bàn vắng, gia đình thiếu sự quan tâm, giám sát,... để thực hiện hành vi xâm hại.


Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn Giám sát với UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trè em

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách về luật phòng, chống xâm hại trẻ em được quan tâm, đẩy mạnh. Các công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em được thành phố truển khai bằng nhiều hình thức, hướng đến nhiều nhóm đối tượng. Các công tác về xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em cũng được chú trọng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 56/56 xã, phường đã thành lập mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 569 địa chỉ tin cậy tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình.

Hằng năm, thành phố bố trí khoảng 4 tỷ đồng cho Sở Lao động – Thương binh và xã hội để triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác trẻ em. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các sở, ngành, hội, đoàn thể tích cực vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em. Ưu tiên giúp đỡ nhóm các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Hiện toàn thành phố có 15 cơ sở trợ giúp xã hội (04 cơ sở công lập, 11 cơ sở ngoài công lập do các tổ chức xã hội quản lý); 08 cơ sở có chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.


Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn Giám sát Lê Thị Nga phát biểu chỉ đạo 

Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn Giám sát Lê Thị Nga ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em.

Bà Lê Thị Nga cũng đề nghị thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Luật Trẻ em 2016, phân công công việc rõ ràng, cụ thể cho từng đơn vị. Bên cạnh đó, lực lượng công an, Hội phụ nữ, Đoàn thể,... phải tham gia hỗ trợ tích cực trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em. Trong thời gian tới, thành phố cần quan tâm, sát sao để có giải pháp phù hợp bảo vệ các em trong nhóm trẻ có nguy cơ bị xâm hại cao. Cụ thể là các trẻ có bố mẹ ly hôn; trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trẻ mồ côi; trẻ khuyết tật. Trong công tác kiểm tra chuyên đề, bà Lê Thị Nga đề nghị UBND thành phố chia địa bàn cụ thể để Đoàn đại biểu Quốc hội, Đoàn Thanh niên, các sở, ngành,... thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát.


Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết thành phố luôn đặt ra những mục tiêu phát triển xã hội liên quan đến trẻ em, phụ nữ

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết thành phố luôn đặt ra những mục tiêu phát triển xã hội liên quan đến trẻ em, phụ nữ. Từ đó, bám sát các mục tiêu để đưa ra những chương trình, chính sách để thực hiện bảo vệ trẻ em. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cũng ghi nhận những ý kiến của Đoàn Giám sát, lưu ý những cảnh báo, nguy cơ để chủ động xây dựng phương án phòng, chống tốt hơn.

Sáng cùng ngày, Đoàn Giám sát của Quốc hội đã đi khảo sát đột xuất một số cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Thanh Khê. Kết quả khảo sát cho thấy các em học sinh đều được trang bị kiến thức, hiểu biết về xâm hại tình dục và cách phòng, chống; công tác tuyên truyền về phòng chống xâm hại tình dục được nhà trường, địa phương thực hiện khá tốt.

THANH THẢO