Phát huy vai trò giám sát các hoạt động tư pháp
Đăng ngày 05-10-2019 18:05

Chiều 4-10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp số 14 ngày 22-5-2017, nhằm đánh giá Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2019 và tiếp tục đề ra Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2021. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phan Trường Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp số 14 ngày 22-5-2017 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

Theo báo cáo, trong giai 2017-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quy chế và Chương trinh phối hợp công tác hàng năm. Trong công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp, định kỳ 6 tháng và 1 năm, Viện KSND thành phố với vai trò là cơ quan thường trực của Liên ngành, đã tổng hợp tình hình tiếp công dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, giúp đánh giá được đầy đủ, toàn diện kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố.

Trong hơn 2 năm qua, Viện KSND thành phố đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia 5 cuộc kiểm sát trực tiếp đối với Trại tạm giam công an thành phố. Tại các cuộc kiểm tra, đại diện Mặt trận đã trực tiếp gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân về việc ăn ở, sinh hoạt và các chính sách, chế độ; kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống cơ sở hạ tầng tại Trại và có ý kiến đóng góp cho công tác quản lý Trại tạm giam và việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đúng quy định.

Giai đoạn 2019-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố xác định tập trung phối hợp thực hiện một số nội dung chính, gồm: công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp; công tác giám sát việc quản lý án treo và cải tạo không giam giữ; công tác giám sát việc tạm giữ, tạm giam; công tác giám sát việc theo dõi kết quả xử lý các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn thành phố; công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, sự nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đề nghị, trong thời gian đến cả hai đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quy chế phối hợp; thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin, hỗ trợ công việc trên lĩnh vực ký kết, đảm bảo hai cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp, hỗ trợ tốt nhiệm vụ giám sát và giải quyết đơn thư, giám sát đại biểu dân cử và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị cho đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, việc phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn việc thực thi pháp luật, bảo đảm cho tổ chức và công dân thực hiện quyền lợi hợp pháp và chính đáng chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển vững mạnh, an toàn và văn minh.

NGÔ HUYỀN