Đại hội lần thứ IX Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024
Đăng ngày 09-10-2019 17:24

Sáng 9-10, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Đến dự có ông Đỗ Kim Cuông - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đặng Thị Kim Liên cùng hơn 200 đại biểu văn nghệ sĩ, đại diện cho lực lượng văn nghệ sĩ trên địa bàn. 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác văn học nghệ thuật của thành phố đã có nhiều bước phát triển. Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố cùng các hội chuyên ngành đã tập hợp, hướng dẫn hội viên sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Qua đó, góp phần khơi dậy và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương, con người Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố - Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018

Theo ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, bằng những hoạt động thiết thực và hiệu quả, Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật thành phố ngày càng hiện diện rõ nét hơn, tham gia tích cực vào mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, vào sự nghiệp phát triển và đổi mới không ngừng của thành phố. Trước đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng văn minh tinh thần của một thành phố đầy năng động, phát huy truyền thống sáng tạo của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ miền đất Quảng anh hùng, văn nghệ sĩ thành phố luôn xác định nhiệm vụ thiêng liêng, xây dựng một nền văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và truyền thống văn nghệ phong phú.

Tuy nhiên, hiện nay, thành phố vẫn còn ít những tác  phẩm văn học nghệ thuật phản ánh một cách sinh động, hấp dẫn hiện thực cuộc sống của nhân dân thành phố, của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Việc phổ biến, quảng bá các giá trị văn hóa nghệ thuật vẫn còn hạn chế. Hoạt động hỗ trợ công bố tác phẩm (xuất bản, triển lãm) còn mang nặng tính bao cấp.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí biểu dương nỗ lực lớn lao, sáng tác bền bỉ và kết quả nổi bật của hội viên và đông đảo nghệ sĩ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với các tác phẩm văn học nghệ thuật đã ca ngợi, cổ vũ những tấm gương người tốt, việc tốt, năng động sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh và nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Trong đó, nhiều tác phẩm đấu tranh phê phán cái xấu, cái ác, tệ nạn xã hội, sự sai trái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, bảo vệ giá trị đạo đức nhân văn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định, chính quyền thành phố sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để anh chị em văn nghệ sỹ tìm hiểu, nắm bắt được chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội, chính sách đối nội đối ngoại của đất nước; tôn trọng tự do sáng tạo của văn nghệ sỹ, khuyến khích văn nghệ sỹ thâm nhập thực tiễn, hòa nhịp cùng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân để có những tác phẩm có giá trị ngang tầm với những thành tựu to lớn và đất nước. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí hy vọng, trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững manh, nâng cao hiệu quả hoạt động, công bố, phổ biến tác phẩm, chú trọng quan tâm đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ, có trách nhiệm với cộng đồng, có khát vọng cống hiến vươn lên. 

Đại hội đã thông qua Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 14 thành viên, ông Bùi Văn Tiếng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố (nhiệm kỳ 2019-2024).

CÔNG TÂM