Tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách
Đăng ngày 10-10-2019 10:26

Sáng 10-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chủ trì buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố quý III-2019. 

Trong thời gian qua, các thành viên Ban Đại diện HĐQT các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát tại cơ sở. Các đơn vị đã tích cực giải ngân các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được phân bổ, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn đảm bảo tăng trưởng dư nợ đạt 10%, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn 0,18%, tỷ lệ nợ xấu 0,19%. 

Theo ông Đoàn Ngọc Chung – Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, tính đến 30-9, tổng nguồn vốn là 2.240 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn địa phương là 878 tỷ đồng, lũy kế số vốn ủy thác quận Hải Châu là 12,5 tỷ đồng, quận Sơn Trà là 7 tỷ đồng, quận Ngũ Hành Sơn là 8,2 tỷ đồng, quận Thanh Khê là 9,1 tỷ đồng, quận Liên Chiểu là 3,2 tỷ đồng, huyện Hòa Vang 4 tỷ đồng và quận Cẩm Lệ là 2,1 tỷ đồng.

Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 738 tỷ đồng với gần 17.000 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ 9 tháng đạt 532 tỷ đồng.  NHCSXH, chính quyền địa phương và hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục tập trung củng cố, sắp xếp, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn xếp loại trung bình.

Tuy nhiên, việc huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân 69 tỷ đồng chỉ đạt 81,75% kế hoạch được giao năm 2019. Công tác xác minh, tìm kiếm địa chỉ để đôn đốc thu hồi nợ còn chậm. Tính đến 30-9, toàn thành phố còn 301 khách hàng đi khỏi nơi cư trú với số tiền 5.378 triệu đồng. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về tín dụng chính sách. Nguồn vốn tín dụng này đã kịp thời tháo gỡ và đầu tư đúng đối tượng thụ hưởng, mang lại lợi ích thiết thực cho người nghèo. Việc triển khai có hiệu quả chương trình tín dụng chính sách chính đã góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen, đảm bảo thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên yêu cầu trong quý IV, Ban đại diện HĐQT quận, huyện tiếp tục tham mưu UBND quận, huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng phù hợp từng đơn vị, từng chương trình tín dụng. Tập trung thu hồi nợ để cho vay quay vòng, giải ngân các nguồn vốn tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động điểm giao dịch xã, chỉ đạo xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn… Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và Công an thành phố thực hiện tốt phương án bảo vệ, phương án phòng chống tội phạm… tại trụ sở, trên đường đi giao dịch và tại điểm giao dịch xã.

Công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đúng đối tượng. Trong đó, xác minh khách hàng đi khỏi nơi cư trú, xử lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ cho vay hoàn lương, góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen.

Các đơn vị tiếp tục tích cực giải ngân các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được phân bổ, tăng trưởng dư nợ đạt trên 10%, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, đảm bảo duy trì tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn 0,2% trên tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 0,21% trên tổng dư nợ.

Phó Chủ tịch yêu cầu Ban đại diện các quận huyện tham mưu UBND cùng cấp tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn ngân sách quận huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đúng đối tượng của địa phương, nhằm góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

CÔNG TÂM