Gần 200 đại biểu tham dự hội thảo về phát triển du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới tại miền Trung
Đăng ngày 17-10-2019 01:41

Hội thảo “Khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 11-2019 tại tỉnh Quảng Nam với sự tham dự của gần 200 đại biểu từ Trung ương và các địa phương.

Hội thảo “Khai thác du lịch nông nghiệp văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” do Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì.


Toàn cảnh Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung tổ chức tại Bình Định vào tháng 8-2019

Nội dung hội thảo xoay quanh các chủ đề: hiện trạng khai thác, định hướng, giải pháp nhằm phát huy giá trị về di sản, văn hóa, sinh thái và nông nghiệp để phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; khai thác các giá trị văn hóa làng xã, khai thác du lịch homestay nhà cổ khu vực nông thôn; hiện trạng, định hướng, giải pháp liên kết chuỗi du lịch đô thị và nông thôn thành phố Đà Nẵng;…

Hội thảo là dịp để các tổ chức, nhà nghiên cứu, các chuyên gia,… phân tích, đánh giá tiềm năng, cơ hội và thách thức trong việc phát triển du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển du lịch nông thôn giai đoạn sau năm 2020.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT