Đảng ủy khối các cơ quan tổ chức Hội nghị báo cáo viên chuyên đề về chiến tranh phi quy ước
Đăng ngày 16-10-2019 20:43

Sáng ngày 16-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan đã tổ chức Hội nghị dành cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Đảng ủy khối nhằm phổ biến chuyên đề về công tác chính trị. Đây là cơ sở để  tuyên truyền, định hướng và vận động Đảng viên, quần chúng nhân dân trong tình hình mới.    

Hội nghị đã đi sâu nghiên cứu chuyên đề về chiến tranh phi quy ước; nhận diện đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng và các hoạt động bất tuân dân sự. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được tiếp thu các vấn đề  nhằm nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, mục đích, mục tiêu,  hình thức, phương pháp mà các thế lực thù địch đang tiến hành nhằm chống phá chính quyền nhân dân. Trong bối cảnh tình hình thực tế trong nước và thế giới có nhiều vấn đề chính trị ngoại giao phức tạp, việc nâng cao nhận thức, nắm vững lý luận  hết sức quan trọng để từ đó đề ra những biện pháp hữu hiệu trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đó trong thực tế, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và sự bình yên cho nhân dân.. 

LÊ HOA   

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT