Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 46
Đăng ngày 18-11-2019 23:13

Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Triển khai biện pháp điều hành giá trên địa bàn thành phố trong những tháng cuối năm 2019; Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino; Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tăng cường kiểm tra, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường tại Khu công nghiệp Liên Chiểu… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 46/2019

Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động ở địa phương, đơn vị, cơ sở.

Giao Sở Công Thương tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm thương mại, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nhân, các chương trình kết nối cung cầu hàng Việt Nam, phối hợp với các Sở, ngành nghiên cứu xây dựng Bản đồ mua sắm trực tuyến, cung cấp các giải pháp tìm kiếm trực tuyến các điểm mua sắm, tiêu dùng, ẩm thực,... hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá dịch vụ, sản phẩm.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu triển khai các chương trình đổi mới công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp úng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, đặc biệt đối với các ngành, Sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của thành phố. Sở Du lịch tăng cường công tác xúc tiến và quảng bá về Cuộc vận động và kết hợp với các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch, kết nối doanh nghiệp du lịch với các đơn vị kinh doanh thương mại, gắn với sản phẩm làng nghề để triển khai có hiệu quả Cuộc vận động.

Triển khai biện pháp điều hành giá trên địa bàn thành phố trong những tháng cuối năm 2019

UBND thành phố giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, đặc biệt đối với một số mặt hàng thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng để có giải pháp dự trữ bình ổn thị trường, chủ động chuẩn bị các nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tăng cao vào cuối năm để hạn chế tăng giá.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học, các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu dịch vụ theo đúng quy định của Luật giá để tham mưu đề xuất triển khai thực hiện giá dịch vụ giáo dục cho phù hợp.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến, tình hình giá cả thị trường trên địa bàn thành phố để báo cáo UBND thành phố xử lý kịp thời; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá các dịch vụ trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện lớn. 

Các sở, ngành, địa phương căn cứ các quy định của pháp luật về giá, Nghị định 16/2015/NĐ-CP, các định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành ban hành khẩn trương nghiên cứu xây dựng lộ trình thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực quản lý, báo cáo UBND thành phố xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục tham mưu, giúp UBND thành phố tăng cường quản lý, giám sát các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh casino trên địa bàn thành phố để phối hợp cùng Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh casino trên địa bàn đảm bảo tuân thủ đầy đủ, đúng quy định pháp luật và gửi kết quả kiểm tra, thanh tra đến Bộ Tài chính; rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh casino trên địa bàn khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến hoạt động kinh doanh casino.

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã ưu tiên đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), rà soát, triển khai thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử, trả kết quả qua bưu chính công ích để đưa các DVCTT mức 3 lên mức 4; bảo đảm trước ngày 30/11/2019 mỗi sở, ban, ngành; địa phương có ít nhất 30% DVCTT mức 4; 100% thủ tục hành chính được cung cấp ở mức 3 trở lên đến hết năm 2020; tối thiểu 60% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ hết năm 2020;  50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đối với các thủ tục hành  chính đã cung cấp trực tuyến hết năm 2020; 20% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính hết năm 2020.

Cùng với đó, thực hiện số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để quản lý dữ liệu điện tử và chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan nhà nước sử dụng, nhằm sử dụng dữ liệu điện tử thay thế, giảm thiểu thành phần hồ sơ đầu vào cho người dân; Rà soát, công bố áp dụng giảm thời gian xử lý đến 50% xử lý hồ sơ DVCTT mức 3, 4 so với xử lý hồ sơ trực tiếp, công bố và báo cáo trước ngày 15/11/2019;

Giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, trình UBND thành phố phương án chi trả phí phát sinh khi người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của các nhà cung cấp, trên tinh thần không làm người dân phát sinh thêm chi phí ngoài phí, và lệ phí theo quy định, nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ trực tuyến. Đồng thời, đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố rà soát, ưu tiên tích hợp hoặc triển khai DVCTT trên cổng DVCTT của thành phố.

Tăng cường kiểm tra, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường tại Khu công nghiệp Liên Chiểu

UBND thành phố giao Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với UBND quận Liên Chiểu, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và yêu cầu các đơn vị hoạt động trong Khu công nghiệp Liên Chiểu thường xuyên triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

Phê duyệt phương án thu thập thông tin điều tra về hoạt động du lịch năm 2019

Theo đó, đối tượng và đơn vị điều tra gồm: khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành. Phạm vi điều tra tại Khu du lịch Bà Nà Hills, Khu du lịch Hòa Phú Thành, Bán đảo Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Khu vực bãi biển Mỹ Khê, bến tàu và tàu du lịch sông Hàn, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Công viên Châu Á…

Nội dung điều tra đối với khách du lịch bao gồm: độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, nơi cư trú; thông tin về chuyến đi: mục đích chính của chuyến đi; phương tiện chính của chuyến đi đến thành phố Đà Nẵng; hình thức tổ chức chuyến đi của khách (theo tour hay tự sắp xếp); khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú hay khách đi trong ngày; loại cơ sở lưu trú của khách trên địa bàn; thời gian lưu trú; tổng mức chi tiêu tại Đà Nẵng…

Đối với doanh nghiệp lữ hành, tiến hành điều tra thông tin chung về doanh nghiệp, các tuyến điểm du lịch phục vụ khách du lịch; cơ cấu chi trong tour (thuê phòng, ăn uống, vé tham quan, đi lại, dịch vụ khác).

UBND thành phố giao Cục Thống kê phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch tổ chức thực hiện cuộc điều tra, liên hệ với Ban Quản l‎ý hoặc cơ quan chủ quản khu, điểm du lịch được lựa chọn điều tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các điều tra viên, giám sát viên triển khai nhiệm vụ. 

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT