Hội nghị Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo thành phố Đà Nẵng năm 2020
Đăng ngày 26-02-2020 17:28

Ngày 26-2, Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo năm 2020. Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong các mặt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn; tuyên truyền biển - đảo và chủ quyền an ninh biên giới biển; xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển - đảo cũng như củng cố quốc phòng- an ninh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng thực lực chính trị cơ sở ở địa phương.

Ban chỉ đạo đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tham gia quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của thành phố Đà Nẵng.


Toàn cảnh Hội nghị triển khai chương trình công tác chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo năm 2020

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, gồm: Tiếp tục dẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển trong các tầng lớp nhân dân; Tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, làm tốt công tác chuẩn bị, tham mưu cho UBND thành phố, sẵn sàng huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền lãnh thổ; Xây dựng Hải đội dân quân thường trực theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 24-12-2018 của Chính phủ; Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; Quản lý, thẩm định chặt chẽ các dự án tại khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới biển của thành phố theo quy định của pháp luật;…

Hội nghị dành nhiều thời gian cho các đại biểu tham luận nhằm làm rõ những kết quả đã đạt được từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại. Đồng thời, bàn về các biện pháp đối với các tàu ngoại tỉnh chưa gắn thiết bị giám sát hành trình trước thời hạn 1-2-2020, tuyên truyền cho các chủ phương tiện hiểu về mức xử phạt hành chính cũng như không được xuất bến hay vào cảng cá Thọ Quang để bán hải sản.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh: Năm 2020, thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như Đại hội Đảng các cấp, Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 36, Hội nghị liên minh Quốc hội các nước Asean, vì vậy cần tập trung tổ chức các hoạt động tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, xử lý các tàu nước ngoài vi phạm, hỗ trợ, bảo vệ ngư dân làm ăn trên biển. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm để đảm bảo an ninh cho các hoạt động sẽ diễn ra trên địa bàn thành phố.

TRÚC HÀ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT