Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức
Đăng ngày 19-11-2020 08:31

Chiều 18-11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo quán triệt, xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn việc triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố; qua đó, đã xác định cụ thể tiến độ các nội dung công việc theo từng tháng và phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan liên quan. Điểm mới trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ này là Ban Thường vụ Thành ủy đã hướng dẫn thống nhất về bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội đưa vào văn kiện Đại hội các đảng bộ quận, huyện và chương trình khung đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo bổ sung việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đưa vào thảo luận tại Đại hội.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

Đặc biệt, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến tiến độ công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị và đảm bảo tiến độ kế hoạch chung. Nhờ vậy, việc chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đảm bảo đúng quy định theo Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản của Trung ương; mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng cũng đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Thành ủy chọn Đảng bộ quận Thanh Khê để tiến hành đại hội điểm rút kinh nghiệm và Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp với Đảng ủy Quân khu 5 lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Đảng bộ Quân sự thành phố tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm chung cho Đại hội đảng bộ các lực lượng vũ trang Quân khu 5. Ngay sau đó, chỉ đạo kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm đại hội điểm và thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư để tổ chức đại hội diện rộng, đây có thể nói là một trong những yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đạt kết quả tốt.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về lượng và chất, tỷ lệ đổi mới cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ, cơ cấu 3 độ tuổi. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ nữ và trẻ đều cao hơn quy định của Trung ương, bước đầu đáp ứng được mục tiêu trẻ hóa đội ngũ cán bộ (tỷ lệ cấp ủy viên nữ của đảng bộ quận, huyện đạt 24,02%, cao hơn quy định là từ 15% trở lên, tỷ lệ cấp ủy viên dưới 40 tuổi đạt 20,47%, cao hơn quy định là 10% trở lên).

Điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố so với các nhiệm kỳ trước là Thành ủy đã tổng kết Đề án nhân sự Đại hội và công tác nhân sự trong nhiệm kỳ 2015-2020, rút ra bài học kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng Đề án nhân sự Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng trình các cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương và Bộ Chính trị. Trên cơ sở quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện đúng quy trình bước 5 đối với nhân sự tái ứng cử và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và nhân sự giữ các chức danh chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định, khách quan, minh bạch. Thành lập Tổ khảo sát nhân sự để đánh giá, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của nhân sự theo đúng quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW.

Với sự nỗ lực, chủ động và linh hoạt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI đã chuẩn bị nhân sự Đại hội có chất lượng và được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá là địa phương hoàn thành sớm nhất, đúng nhất quy trình tái ứng cử và quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu; được Bộ Chính trị đánh giá đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu đề ra, đủ điều kiện để trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố diễn ra trong 3 ngày 20, 21, 22-10-2020, triệu tập 349 đại biểu tham dự, đại diện cho 59.093 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội thực hiện đủ các nội dung, bao gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, gỉải pháp của nhỉệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhìn chung, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức Đại hội nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ, kỹ lưỡng từ công tác xây dựng văn kiện đến chuẩn bị nhân sự Đại hội, làm đến đâu, chắc đến đó. Đại hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo khí thế trong toàn Đảng bộ, toàn dân. Trước, trong và sau Đại hội, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan; khởi công các công trình, tạo được không khí sôi nổi, vui tươi chào mừng Đại hội.

Sau Đại hội, Ban Thường vụ Thành uỷ đã khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định, báo cáo Trung ương về kết quả Đại hội; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Thành ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, 2016-2021, 2021-2026; khẩn trương hoàn chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Quy chế làm việc, Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa... để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Nguyễn Văn Quảng nhận định, việc tổ chức đại hội các cấp thành phố diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. “Thứ nhất, chúng ta vừa trải qua một nhiệm kỳ rất “sóng gió” trong công tác cán bộ, nửa cuối nhiệm kỳ thành phố phải tập trung vào khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm, thậm chí có cả sự nghi ngờ về năng lực, cũng như việc tổ chức thành công đại hội các cấp của chúng ta”, Bí thư Nguyễn Văn Quảng nói.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh đó, đại hội các cấp thành phố được tổ chức tổ chức trong bối cảnh tình hình phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng dù có phát triển nhưng tương đối chậm so với các địa phương khác và có phần tụt hậu. Đặc biệt, trong năm cuối nhiệm kỳ, khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, gần như các kịch bản tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu phát triển của thành phố đều phải thay đổi, làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác xây dựng nội dung văn kiện và tiến độ tổ chức đại hội.

“Tôi muốn nhấn mạnh những khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổ chức đại hội của chúng ta để thấy rõ giá trị của việc chúng ta đã tổ chức thành công đại hội các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố, được Trung ương đánh giá cao. Từ những kết quả đạt được, nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đã được rút ra, trong đó tôi đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, từ Ban Thường vụ Thành uỷ đến cấp uỷ các các cấp, trong thành công này”, Bí thư Thành uỷ phát biểu.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, Bí thư Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, theo chức năng nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ để tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến theo Nghị quyết Đại hội, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khẩn trương hoàn thiện các nội dung, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXII; hoàn thành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành, chương trình của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ để trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12-2020.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Quảng, Ban Tổ chức Thành uỷ cần chủ động, sớm tham mưu để sửa đổi một số các quy định như tiêu chuẩn về các chức danh cán bộ, về phân cấp quản lý cán bộ… bởi các quy định này gắn với công tác quy hoạch của thành phố dự kiến vào đầu năm 2021; đồng thời, Ban Tổ chức Thành uỷ phải chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ chuẩn bị tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

“Giao Ban Tuyên giáo Thành uỷ tập trung tổ chức việc quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố; tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế, sự an tâm, phấn khởi, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, Bí thư Thành uỷ nêu rõ.

Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Dịp này, Ban thường vụ Thành uỷ tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT