Triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 thống nhất, tránh chồng chéo
Đăng ngày 04-03-2021 10:23

Ngày 3-3, Sở Công thương thành phố ban hành Công văn số 329/SCT-KTATMT đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện phối hợp trong công tác tăng cường chỉ đạo, triển khai hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 784/UBND-KT ngày 5-2-2021.

Theo đó, để công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 thống nhất, tránh xảy ra sự chồng chéo tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương đề nghị các Sở: Y tế, Du lịch, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm: “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” ban hành kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28-5-2020 và “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27-5-2020.

Cụ thể, đề nghị Sở Y tế chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn triển khai việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các đơn vị trực thuộc và các bệnh viện thuộc Bộ, ngành, tư nhân, phòng khám đa khoa, chuyên khoa... đóng trên địa bàn thành phố theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19; Sở Du lịch chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sở Công thương cũng đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp trên địa bàn quận, huyện, không bao gồm quy mô sản xuất, kinh doanh hộ gia đình.

Các cơ quan truy cập vào website: www.socongthuong.danang.gov.vn -> Văn bản quản lý nhà nước Trung ương -> Tải xuống Quyết định số 2225/QĐ- BCĐQG và Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc vượt quá thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, phối hợp với Sở Y tế báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT