Hoàn thành việc đón học sinh và giáo viên ở ngoài thành phố trở về trước ngày 1-10
Đăng ngày 16-09-2021 09:50

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, hiện Sở đang tiếp tục rà soát, thống kê chính xác số liệu học sinh, giáo viên đang ở ngoài thành phố, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các quận huyện tham mưu UBND thành phố phương án cho phép học sinh, giáo viên đang ở ngoài thành phố trở về.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, thống kê chính xác số liệu học sinh, giáo viên ở ngoài thành phố. Sở chủ trì phối với với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch cụ thể đón học sinh, giáo viên trở về trước ngày 1/10/2021.

 Lưu ý, danh sách học sinh, giáo viên trở về được chia theo các tỉnh, thành cụ thể và bố trí thời gian cho phép trở về hợp lý (từ ngày 25-30/9), tránh gây ùn tắc. Người trở về được quản lý cách ly và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Người đưa về (nếu có) cũng phải ở cùng nơi và được quản lý như người được cho phép trở về.

 Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị Sở Y tế xây dựng kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với những trường hợp này theo quy định; đề nghị Công an thành phố phối hợp xây dựng phương án phối hợp, tổ chức cho những trường hợp có tên trong danh sách do Sở cung cấp được qua chốt kiểm soát vào thành phố và di chuyển về nơi cư trú.

Sở cũng đề nghị UBND các quận huyện phối hợp quản lý, kiểm soát việc cách ly của các trường hợp theo danh sách của Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp, chỉ đạo trung tâm y tế, UBND các xã phường ra quyết định cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT