Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 9-22/10/2021
Đăng ngày 25-10-2021 04:38

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã liên tục gửi những khoản tiền ủng hộ đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố nhằm chung tay giúp đỡ những đơn vị, tổ chức, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch và đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống dịch bệnh.

Sau đây là danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng từ 9-22/10:

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

                        (Từ ngày 09/10 đến 22/10/2021)

 

Stt

Đơn vị

Số tiền ủng hộ

1

Hội Tù yêu nước thành phố Đà Nẵng

20,000,000

2

Cán bộ và Nhân dân quận Hải Châu (đợt 2)

938,234,000

3

Cán bộ và Nhân dân quận Cẩm Lệ (đợt 3)

75,850,000

4

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

500,000,000

5

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng

2,428,000

     
 

Tổng cộng

1,536,512,000

 

       Tổng cộng 20 đợt

59,609,828,890

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT