Năm 2021, cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế
Đăng ngày 12-01-2022 15:28

Sáng 12-1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam và Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng chủ trì.

Theo báo cáo, năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong đó đã tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương. Nhờ đó cả nước giảm 7 tổ chức tổ chức chuyên môn cấp tỉnh, 1.648 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở; giảm 451 phòng chuyên môn thuộc cấp huyện; giai đoạn 2019-2021 đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã.

Năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 7/4/2015. Cụ thể, đối với biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Song song đó, ngành Nội vụ đã phối hợp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030; đẩy nhanh xây dựng Chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, trong sạch, hiệu quả….

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, thành quả mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm qua. Ngành Nội vụ đã vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, ngành Nội vụ và các ngành, các địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức, dựa trên tiêu chuẩn, vị trí việc làm; có chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài; xây dựng bộ máy bên trong của các bộ, ngành thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cải cách hành chính, làm sao cho người dân, doanh nghiệp không phải phiền hà và huy động được sức mạnh trong dân vào phát triển.

Đối với bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam và Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng

"Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ là rất quan trọng và rất nhạy cảm. Đụng đến bộ máy, đụng đến con người là khó khăn nhất. Chúng ta phải có tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình để trên cơ sở đó thực hiện đúng, phát huy tối đa dân chủ về trí tuệ tập thể và bàn bạc, lắng nghe ý kiến của nhau rồi đi đến thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. Đồng thời, đẩy nhanh việc xây dựng Chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần quan trọng xây dựng nền hành chính Nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

THANH HẢI

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT