Hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 14-05-2022 09:38

Chiều 13-5, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình hướng dẫn và đối thoại trực tuyến với chủ đề: “Hội nghị đối thoại, giải đáp vướng mắc về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.


Video: Hội nghị đối thoại, giải đáp vướng mắc về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố

Thông tin tại buổi đối thoại, ông Phạm Đức Thường – Cục Trưởng Cục Thuế thành phố cho biết, ngày 24-2-2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thời gian thực hiện từ tháng 4-2022. Chỉ thị số 03/CT-UBND đề ra mục tiêu đến ngày 15-6-2022 hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Phạm Đức Thường, việc áp dụng HĐĐT có rất nhiều lợi ích, giúp người sử dụng hóa đơn, người nhận hóa đơn tiết kiệm chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính, giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng, tránh thất thoát, cháy hỏng hóa đơn; giúp doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng số hóa; giúp cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số.

“Cục Thuế thành phố cam kết đồng hành và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng các quy định về hóa đơn điện tử, cùng thành phố hoàn thành mục tiêu đến ngày 15-6-2022 áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn địa bàn thành phố”, ông Phạm Đức Thường nhấn mạnh.


Ông Phạm Đức Thường – Cục Trưởng Cục Thuế thành phố thông tin về tình hình triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố

Thông tin tại buổi đối thoại, đại diện Cục Thuế thành phố cho biết, có 4 nhóm đối tượng áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế gồm: (1) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; (2) Doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu tại Khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế đang sử dụng hoá đơn điện tử không mã có nhu cầu chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

(3) Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế Người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng HĐĐT không có mã nếu thuộc trường hợp được xác định rủi ro cao về thuế theo quy định tại Thông tư số 31/2021/TT-BTC và được cơ quan thuế thông báo về việc chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế thì phải chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế; (4) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT gồm: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng HĐĐT; Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ HĐĐT theo từng lần phát sinh; Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ HĐĐT theo từng lần phát sinh.


Đại diện các phòng chuyên môn - nghiệp vụ giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

Trước khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin của doanh nghiệp phải có cơ sở hạ tầng máy tính có kết nối mạng Internet, tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đã cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử theo định dạng của cơ quan thuế cho doanh nghiệp (hoặc đã nâng cấp phần mềm hóa đơn điện tử đang sử dụng đáp ứng theo Nghị định số 123, Thông tư số 78/2021/TT-BTC). Đồng thời, các bên đã thử chạy được phần mềm đảm bảo doanh nghiệp lập được hóa đơn điện tử gửi được đến tổ chức cung cấp giải pháp để Tổ chức cung cấp giải pháp gửi đến cơ quan thuế (qua tổ chức truyền nhận) để cấp mã hóa đơn (đối với HĐĐT có mã) hoặc để chuyển dữ liệu hóa đơn (đối với HĐĐT không có mã).

Trong trường hợp đơn vị đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhưng không nhận được thông báo thông tin tài khoản gửi về là do địa chỉ thư điện tử đơn vị sử dụng không trùng khớp với địa chỉ thư điện tử đã đăng ký trong tờ khai đăng ký sử dụng.

Để khắc phục tình trạng địa chỉ thư điện tử không trùng khớp, người nộp thuế đăng nhập vào trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/; Vào chức năng "Đăng nhập" - bấm chọn "Quên mật khẩu"; Nhập "Tên đăng nhập" là mã số thuế của người nộp thuế. Nhập "Thư điện tử" là địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế để cấp lại mật khẩu; Nhấn "Lấy lại mật khẩu"; Hệ thống gửi thông tin mật khẩu đăng nhập mới tới địa chỉ điện tử mà người nộp thuế vừa nhập; Người nộp thuế gửi lại tờ khai thay đổi thông tin đăng ký sử dụng với cơ quan thuế để đăng ký địa chỉ email đúng.

Giải đáp câu hỏi của Công ty CP Dệt may Hòa Thọ về việc xử lý hóa đơn đã sử dụng bị sai khi áp dụng HĐĐT, Cục Thuế thành phố cho biết, theo quy định, từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế và lập hóa đơn HĐĐT mới (HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. HĐĐT thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

Người bán ký số trên HĐĐT mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng HĐĐT không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho HĐĐT thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế).


Quang cảnh buổi đối thoại

Đối với trường hợp doanh nghiệp chuyển qua sử dụng HĐĐT theo Thông tư 78, sử dụng HĐĐT không có mã cơ quan thuế, Cục Thuế thành phố hướng dẫn, theo quy định, doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực: điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập HĐĐT đáp ứng lập, tra cứu HĐĐT, lưu trữ dữ liệu HĐĐT theo quy định.

Đồng thời, phải đảo đảm việc truyền dữ liệu HĐĐT đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp thuộc đối tượng có rủi ro về thuế cao và trường hợp đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu trên thì đăng ký áp dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế theo Nghị định 123.

Về thắc mắc của doanh nghiệp về việc có được sử dụng HĐĐT và hóa đơn giấy cùng lúc hay không, Cục Thuế thành phố cho biết, từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng HĐĐT đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có), không sử dụng cùng lúc hóa đơn giấy và HĐĐT.

Đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất khi xuất hàng ra nước ngoài thì khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn theo ngoại tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.


Đại diện các phòng chuyên môn - nghiệp vụ giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

Trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn có cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhiều khách hàng khác nhau thì khi đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh, doanh nghiệp được đề nghị một lần sử dụng nhiều hóa đơn điện tử và doanh nghiệp phải thực hiện nộp đủ số thuế phải nộp theo quy định hoặc nộp 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.

Liên quan đến trường hợp các doanh nghiệp chỉ có hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (khám chữa bệnh, dạy học, sản xuất phần mềm) và thuộc diện không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng có phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử hay không, đại diện Cục Thuế thành phố cho biết, doanh nghiệp là cơ sở kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, dạy học, bán phần mềm), vì vậy doanh nghiệp phải sử dụng HDĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Mặc dù kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế và không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng nhưng doanh nghiệp vẫn cần xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (là phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) để xác định loại HĐĐT sử dụng khi đăng ký sử dụng hóa đơn.

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ hay phương pháp trực tiếp đã được xác định trên giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp là phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp lựa chọn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử. Trường hợp phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp là phương pháp trực tiếp thì doanh nghiệp lựa chọn sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử.

Tại chương trình, đại diện Cục Thuế thành phố giới thiệu một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38; lộ trình triển khai theo Quyết định số 206 của Bộ Tài chính và Chỉ thị số 03 của UBND thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, giải đáp gần 40 câu hỏi của các doanh nghiệp, cá nhân xoay quanh việc triển khai, áp dụng HĐĐT.

THANH THẢO - MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT