Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận một số nội dung quan trọng đối với Đà Nẵng
Đăng ngày 03-08-2022 16:59

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 220/TB-VCP ngày 1-8-2022 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Ngày 25 và 26-6-2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022; thăm và khảo sát tại một số dự án, công trình, cơ sở kinh tế trên địa bàn; thăm một số gia đình có công với cách mạng và chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và một số đề xuất, kiến nghị; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận một số nội dung quan trọng đối với Đà Nẵng.

Cụ thể hóa, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng và các văn bản, nghị định

Theo đó, để thích ứng với tình hình mới, nhanh chóng khắc phục hậu quả đại dịch, khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ngày 1-12-2021. Đồng thời, tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường; vươn lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình, từ con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử của Đà Nẵng; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá; tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội.

Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vào ngày 26-6-2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đà Nẵng cụ thể hóa và tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội; các Nghị định số 144/2016/NĐ-CP và số 40/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan để khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với các kiến nghị của Thành phố tại Thông báo kết luận số 02/TB-VPCP ngày 4-1-2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, từ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương; tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên trì giữ đúng nguyên tắc những điều chỉnh linh hoạt trong quá trình điều hành. Những vấn đề chưa được dự báo thì phải phát hiện kịp thời, đưa ra giải pháp phù hợp, sáng tạo, thích ứng với tình hình.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phải xác định trọng tâm, trọng điểm; rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai thực hiện, làm việc nào dứt điểm việc đó. Thống nhất giữa nhận thức và hành động, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đối với phân bổ nguồn lực hợp nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, tận tụy, vì nhân dân phục vụ. Tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát huy tiềm năng sẵn có, tạo ra động lực mới, cơ hội mới, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

Về một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đà Nẵng tiếp tục phòng, chống, kiểm soát tốt dịch Covid-19 theo phương châm "Chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn nhưng không được chủ quan, lơ là trong tổ chức thực hiện".

Tập trung, thần tốc, quyết liệt hơn nữa trong việc tổ chức tiêm vắc-xin cho tất cả các đối tượng theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế. Đẩy mạnh việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định, khám chữa bệnh cho nhân dân với phương châm "Sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết".


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng vào ngày 26-6-2022

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược để phát huy tiềm năng sẵn có và tạo ra động lực mới, cơ hội mới, không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt một cách nghiêm túc, bài bản; quản lý tốt quy hoạch, đảm bảo tính ổn định. Xem xét chặt chẽ các dự án có yếu tố nước ngoài tác động đến quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững thế trận phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các đơn vị đóng quân trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt việc quy hoạch phát triển, xây dựng dự án, công trình dân sinh kết hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc trong tình hình mới.

Triển khai tích cực, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, tập trung cho các dự án, công trình trọng điểm. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án cao tốc đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tập trung thực hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án với tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng phải tìm cơ chế, chính sách để tháo gỡ với cách tiếp cận mới, tư duy mới để xử lý các vấn đề tồn đọng, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực để phát triển.

Cùng với đó, Đà Nẵng cần đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng cơ chế chính sách để tăng cường huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào 03 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng).

Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đặc biệt là đối với những lĩnh vực có tiềm năng lớn như logistic, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, trung tâm tài chính, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin...

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho cả vùng miền Trung - Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước; triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tận dụng có hiệu quả cơ hội do các hiệp thương mại tự do (FTA) mang lại.

Nhiều kiến nghị, vướng mắc của Đà Nẵng được tháo gỡ

Đối với kiến nghị của Đà Nẵng về những định hướng phát triển lớn trong Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất với việc xác định 03 trụ cột cần tập trung phát triển, gồm: (1) Du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế; (2) Kinh tế tri thức với 02 mũi nhọn: (i) công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp, (ii) công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; (3) Trung tâm dịch vụ chất lượng cao với 02 mũi nhọn: (i) cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics, (ii) trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực.

Đồng thời, để cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, để khẳng định tầm quan trọng và phát huy hơn nữa vai trò to lớn của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thành phố Đà Nẵng cần nghiên cứu, bổ sung thêm quan điểm: “Phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội và gắn với phát triển du lịch” là một trong các trụ cột quan trọng trong định hướng phát triển Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Liên quan đến việc khai thác các dự án khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước để bù đắp chi phí quản lý, vận hành và hoàn vốn đầu tư một phần cho ngân sách Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn và giải quyết kiến nghị của Đà Nẵng trong tháng 8-2022; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với Công viên phần mềm số 2, Thủ tướng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng khẩn trương bổ sung, hoàn thiện Đề án theo quy định, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý III - năm 2022. Đối với Khu công nghệ thông tin FPT, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8-2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát, kiểm tra tình hình thi công tại Công viên phần mềm số 2

Liên quan đến vấn đề quản lý, khai thác, sử dụng, duy tu hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao, tại văn bản số 158/TTg-CN ngày 4-2-2021, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn Đà Nẵng làm các thủ tục để thực hiện quản lý khai thác và hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định đối với khu công nghiệp này; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. quyết định.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc đẩy mạnh phân cấp cho UBND cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là cần thiết. Vì vậy, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Đà Nẵng và các địa phương khác trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Đất đai,...

Đối với chính sách để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số, về xây dựng, ban hành Khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của thành phố Đà Nẵng trong quá trình xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số. Trường hợp thật sự cần thiết phải triển khai ngay. giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về chủ trương triển khai Fintech (công nghệ tài chính) trong Khu Công viên phần mềm số 2, hiện nay, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng. Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định này, nếu thật sự cần thiết phải triển khai ngay, UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá kỹ, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng đồng ý với chủ trương về trạm cáp quang biển cập bờ thứ 2. Sau khi quy hoạch hạ tầng ngành thông tin và truyền thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai tuyến cáp quang cập bờ tại thành phố Đà Nẵng.

Đối với vấn đề kinh doanh casino tại dự án Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, hiện nay, Bộ Tài chính đang trình cấp có thẩm quyền về định hướng quản lý casino trong thời gian tới, trong đó có xem xét việc cho phép bổ sung hoạt động kinh doanh casino đối với dự án này; UBND thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện sau khi có kết luận của cấp có thẩm quyền.

Về tăng thêm bàn chia bài đối với dự án casino của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores, Thủ tướng đề nghị trước mắt, UBND thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino.

Về quản lý, khai thác sử dụng công trình cấp nước sạch được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24-6-2022 về quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Liên quan đến kiến nghị lập đồng thời quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, Thủ tướng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cho phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Trường hợp có vướng mắc, bất cập, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng căn cứ điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt để hướng dẫn thành phố Đà Nẵng rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố Đà Nẵng.

Về tháo gỡ vướng mắc đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn UBND thành phố Đà Nẵng; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về phân cấp, ủy quyền cho HĐND thành phố Đà Nẵng quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của thành phố Đà Nẵng trong quá trình sơ kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thu tại thành phố Đà Nẵng, đề xuất việc bổ sung chính sách phân cấp cho Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Liên quan đến thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn thành phố Đà Nẵng thực hiện, tháo gỡ vướng mắc về hỗ trợ thêm về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong tháng 7-2022.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (trong đó có tổng kết các quy định hiện hành để nghiên cứu đề xuất sửa đổi nộ dung về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên ở cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn), trình Chính phủ trong qúy IV - năm 2022.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát quy hoạch tổng thể cảng Liên Chiểu và kết nối giao thông liên vùng giữa Đà Nẵng và khu vực

Về quản lý tài chính, ngân sách đối với UBND quận phường, UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 119/2020/QH14 Quốc hội và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP; báo cáo các cấp có thẩm quyền về các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn hoặc báo các cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh của địa phương trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng cho biết thêm, theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, việc quyết định các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền của UBND quận (không phải báo cáo HĐND cùng cấp trước khi phê duyệt).

Liên quan đến kiến nghị đối với quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, Thủ tướng đề nghị trước mắt, UBND thành phố triển khai thực hiện theo quy định tại các Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và số 49/2021/NĐ-CP. Trường hợp việc bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định tại các nghị định nêu trên chưa phù hợp với thực tiễn của Thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng cần có tổng kết, đánh giá và đề xuất cụ thể về nội dung thực hiện thí điểm, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Liên quan đến bến cảng Liên Chiểu, Thủ tướng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng và sớm hoàn thành phần các hạng mục: kè chắn sóng và đê chắn sóng, nạo vét luồng tàu và vũng quay tàu, đường giao thông sau cảng kết nối đồng bộ với đường Nam hầm Hải Vân. Đồng thời kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các phân khu chức năng của khu bến cảng để khai thác đồng bộ, hiệu quả bến cảng Liên Chiểu.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT