Bản tin hoạt động, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố từ ngày 12/9 - 16/9/2022
Đăng ngày 18-09-2022 08:19

Quán triệt các văn bản mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đoàn công tác của lãnh đạo thành phố thăm, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức; Trao đổi kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật cải cách quản lý tài chính công; Công khai minh bạch trong các hoạt động góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Trường THPT Phan Châu Trinh (15/9/1952-15/9/2022); Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải nhiệm vụ tổ chức giao; Thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp;... là những hoạt động, chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo thành phố từ ngày 12/9 -16/9/2022.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT