Tập trung cho công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
Đăng ngày 07-12-2022 11:34

Ngày 29-11, Văn phòng UBND thành phố ban hành Thông báo số 591/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban ngày 28-11 về tình hình triển khai công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở ban ngành, UBND các quận huyện tiếp tục quyết liệt tập trung cho công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để sử dụng có hiệu quả số lượng vaccine.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng cần tập trung cao độ công tác tiêm chủng. Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, theo dõi sát sao và triển khai kịp thời công tác tiêm chủng cho các đối tượng thuộc quản lý được giao triển khai thực hiện và số lượng được UBND thành phố giao tiếp tục thực hiện trong tháng 11-2022.

Cụ thể, Đại học Đà Nẵng rà soát, thống nhất và đăng ký thời gian tiêm chủng cho từng trường gửi ngành y tế để trao đổi, thống nhất kế hoạch triển khai tiêm chủng cho giảng viên, sinh viên tại các trường được thuận tiện nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nội dung chỉ đạo của thành phố về công tác tiêm chủng mũi nhắc lại cho học sinh, chỉ đạo các trường thuộc quản lý đẩy mạnh việc tiêm chủng mũi 3 cho học sinh, nhất là đối với các trường có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Phối hợp với địa phương chỉ đạo các trường trên địa bàn phối hợp với Trung tâm y tế quận, huyện để khẩn trương triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của thành phố đối với công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động tại khu công nghiệp. Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại khu công nghiệp trong tuần đầu tháng 12-2022.

Sở Y tế tiêp tục theo dõi tình hình triển khai nhiệm vụ tiêm chủng của các sở ban ngành, địa phương, đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiêm chủng tháng 11-2022, trong đó đánh giá kết quả thực hiện để báo cáo UBND thành phố.

UBND các quận huyện tiếp tục phối hợp các sở ban ngành, đơn vị triển khai hiệu quả các biện pháp có hiệu quả nhằm sử dụng có hiệu quả số lượng vaccine phòng COVID-19 được cấp. Khẩn trương chỉ đạo các trường phối hợp với Trung tâm y tế quận, huyện lên kế hoạch để tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, thông báo danh sách, lịch tiêm chủng cụ thể đối với các trẻ đã đủ thời gian tiêm mũi 2. Tiếp tục chỉ đạo các trường chủ động liên hệ, trao đổi thường xuyên với phụ huynh học sinh để tiêm mũi 2 cho trẻ được kịp thời. Công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cần được đẩy mạnh triển khai nhằm hoàn thành sớm số lượng vaccine dược cấp.

UBND các quận huyện khẩn trương chỉ đạo các cơ quan quân sự trên địa bàn tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng cho công dân nhập ngũ, đối với các địa phương chưa triển khai khám sức khỏe cần có kế hoạch lồng ghép tổ chức tiêm chủng sớm cho công dân trong tháng 11-2022, đảm bảo đối tượng công dân nhập ngũ được tiêm đủ liều vaccine trước khi nhập ngũ theo quy định.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác