Sự đồng thuận của nhân dân là thước đo hiệu quả công tác dân vận
Đăng ngày 14-09-2023 15:19, Lượt xem: 181

Sáng 14-9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung đồng chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, Nghị quyết số 25-NQ/TW được triển khai thực hiện có kết quả ở các cấp, các ngành và địa phương, cơ sở, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức vai trò, vị trí công tác dân vận, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở có chuyển biến rõ, cấp ủy đã có sự quan tâm đến công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp phát huy tốt hơn vai trò tham mưu thực hiện công tác dân vận. Nội dung công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị đã được xác định rõ, gắn với nhiệm vụ chính trị, thể hiện bằng kế hoạch, chương trình công tác của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quang cảnh Hội nghị

Công tác tôn giáo, dân tộc từng bước có những chuyển biến tích cực. Nhiều chủ trương, chính sách ban hành được đồng bào, các tổ chức tôn giáo, tín đồ hưởng ứng, thực hiện. Nhiều tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động các tín đồ chấp hành nghiêm các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các chính sách an sinh xã hội của thành phố, góp phần động viên, hỗ trợ đời sống của các tín đồ và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Song song đó, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại với nhân dân, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh, nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận và phong cách, thái độ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, quan hệ với nhân dân có chuyển biến tích cực.

Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được lãnh đạo thành phố, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và đã trở thành nền nếp. 10 năm qua, thành phố đã tiếp 85.765 lượt công dân, tiếp nhận 57.191 đơn thư, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 1.054, đã giải quyết 1.015 đơn (tỉ lệ 87,95%).

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy đảng chú trọng triển khai sâu rộng. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, địa phương, đơn vị đều chú trọng gắn với triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua thực hiện, đến nay toàn thành phố có 678 mô hình ”Dân vận khéo” được công nhận. Nhiều mô hình được cấp ủy các cấp chủ động triển khai nhân rộng phù hợp với thực tế địa phương và ngày càng lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo động lực và góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tinh thần vào cuộc và những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận trong 10 năm qua của các cấp, các ngành và địa phương, cơ sở.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần chú trọng hơn nữa công tác dân vận; nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư đúng mức cho công tác dân vận.

Các cơ quan chức năng và địa phương cần tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng, đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nếu làm tốt công tác dân vận sẽ tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội sẽ hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân:

“Đà Nẵng được nhiều bạn bè thường gọi là thành phố đáng sống không chỉ là vì môi trường, cảnh đẹp, vì con người mà vì có sự chăm lo về an sinh xã hội. Dân vận thành công hay không, không chỉ ở chủ trương chính sách mà còn ở con người trực tiếp làm công tác này. Rất nhiều cách làm hay, cách làm tốt, tấm gương điển hình về tham gia tích cực công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng với hệ thống chính trị vượt qua thời điểm khó khăn của thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng những cách làm “Dân vận khéo”, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, trên các lĩnh vực hoạt động; phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn đến.

THANH HẢI
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác