Hội nghị Thành ủy lần thứ 14: Xác định chủ trương, giải pháp tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững
Đăng ngày 08-12-2023 10:20, Lượt xem: 209

Sáng 8-12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác của Đảng bộ thành phố năm 2023; thảo luận, đánh giá tình hình và dự báo kịch bản tăng trưởng, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế làm việc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì Hội nghị.

Xác định các chủ trương, giải pháp tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Hội nghị Thành ủy lần này có nhiều nội dung mang ý nghĩa quan trọng; đồng thời, cũng xác định các chủ trương, giải pháp giúp thành phố tận dụng được những thời cơ mới để tạo động lực mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội một cách bền vững, với quyết tâm khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực và cả nước. Do đó, Bí thư Thành ủy gợi mở, nêu một số vấn đề để Hội nghị tập trung thảo luận, xem xét, quyết định.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chủ động với nhiều cách làm sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực; đặc biệt là công tác học tập, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, văn bản mới của Trung ương được thực hiện kịp thời, bài bản. Tổ chức tốt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, qua đó rà soát, đánh giá những kết quả, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Kịp thời phát hiện các vấn đề hạn chế để có giải pháp khắc phục, nhất là trong công tác quản lý, phát triển đảng viên và ban hành nhiều chủ trương quan trọng để khắc phục, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong thực thi công vụ của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; bước đầu tạo được chuyển biến trong nhận thức và hành động.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, như: việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng tuy được triển khai kịp thời nhưng công tác tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn nhiều hạn chế, nhất là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực thi công vụ; Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chỉ đạo nhưng chất lượng, hiệu quả các kiến nghị chưa cao.

Do đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục các hạn chế nêu trên và các tồn tại khác trong lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc Hội nghị

Liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”. Trên tinh thần đó, thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp trong xây dựng thể chế và khắc phục các hạn chế, tồn tại nhiều năm; kinh tế – xã hội thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế phục hồi còn chậm và chưa đồng đều; công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách chưa đạt theo kế hoạch; hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là người lao động phổ thông, người nghèo gặp khó khăn.

Vì vậy, các đại biểu dự Hội nghị cần nhìn nhận, đánh giá, tập trung làm rõ những kết quả làm được, những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ngành mình, cấp mình; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian đến. Đồng thời, đề xuất các giải pháp chăm lo đời sống người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với cơ hội và thách thức đan xen; đồng thời là năm đòi hỏi phải có sự bứt phá mạnh mẽ để thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 43, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đã đề ra.

“Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận dự kiến chủ đề năm 2024 là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” và xác định phấn đấu mức tăng trưởng GRDP là 8 - 8,5%, đây là mục tiêu rất lớn, đề nghị các đồng chí tập trung nhận định, đánh giá, dự báo tình hình trong thời gian đến để cho ý kiến về chủ đề năm 2024 và kịch bản tăng trưởng cùng các định hướng, giải pháp, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2024”, Bí thư Thành ủy đề nghị.


Quang cảnh Hội nghị Thành ủy lần thứ 14

Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, thành phố tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, nhất là vào các thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng; qua đó, cơ bản đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đang có nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm liên quan đến người chưa thành niên, tội phạm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; đặc biệt là các hành vi cướp tài sản, giết người, khiến dư luận bất bình, lo âu. Đây là vấn đề có tính cấp bách, cần có chủ trương, giải pháp quyết liệt, hiệu quả để ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý kịp thời.

Theo kế hoạch năm 2024, Trung ương sẽ tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị. Do đó, để có cơ sở chính trị cho việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch, dự thảo Báo cáo, tích cực phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Kế hoạch để tiến hành sơ kết ngay trong tháng 12/2023 và quý I/2024.

Tại Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ trình xin ý kiến những nội dung cơ bản của Báo cáo sơ kết. Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các kết quả nổi bật, các tồn tại, hạn chế qua 05 năm triển khai Nghị quyết số 43. Từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 43 trong thời gian đến, nhất là các kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; cơ chế huy động các nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình động lực, trọng điểm.

“Với khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian không có nhiều, vì vậy, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, bám sát những gợi mở nêu trên để phát biểu, tham gia góp ý vào các nội dung trọng tâm, góp phần vào thành công của Hội nghị”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Xuất bản tài liệu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết, Chương trình công tác và Chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; đảm bảo tiến độ, chất lượng sơ kết giữa nhiệm kỳ, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được triển khai khá quyết liệt và chuyển biến tích cực vào những tháng cuối năm. Thành ủy đề ra một số chủ trương, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương và khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn thư được chú trọng với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ.

Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước xuất bản tài liệu tổng hợp các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tài liệu “Hỏi - đáp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

GRDP năm 2023 ước tăng 2,58%


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại Hội nghị

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, trong năm 2023, thành phố đã chủ động báo cáo, làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương để đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 05 thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; các quy hoạch phân khu đang được khẩn trương hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thành phố thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ đó, một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước tăng 2,58% so cùng kỳ năm 2022; quy mô nền kinh tế thành phố năm 2023 (giá hiện hành) ước đạt hơn 134.000 tỷ đồng, quy mô tăng thêm gần 10.000 tỷ đồng so với năm 2022.  

Khu vực dịch vụ, du lịch tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung; thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, qua đó không chỉ định vị Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong việc khôi phục các ngành kinh tế chủ lực.

Ngành công nghiệp công nghệ thông tin tiếp tục khẳng định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố; tổng doanh thu ngành thông tin và truyền thông năm 2023 ước đạt 17.598 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2022; kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 147,8 triệu USD, tăng 12%.

Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được triển khai tích cực từ đầu năm; chủ động, linh hoạt tiếp cận và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng, các hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng lớn, các cơ quan ngoại giao để mời gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin. Tính đến ngày 15-11-2023, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 46.698,5 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần về số vốn so với cùng kỳ. Thu hút khoảng 181,006 triệu USD vốn đầu tư FDI.

Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo; đến cuối năm 2023, có 30/38 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng, 19/27 dự án khởi công mới theo cam kết, phấn đấu đến 31/01/2024, giải ngân 95% kế hoạch vốn đầu tư công.

Công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2023 là năm thứ tư liên tiếp nhận Giải thưởng cơ quan nhà nước Chuyển đổi số xuất sắc và Giải thưởng Thành phố thông minh; năm thứ 13 liên tiếp đứng đầu về Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện với nhiều chính sách mang đậm tính nhân văn được dư luận đồng thuận, đánh giá cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm; công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thời gian đến, dự báo thành phố nói riêng và cả nước nói chung vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

“Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; là năm có cơ hội, thuận lợi khi Trung ương xem xét ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 119/2020/QH14, cùng với phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và các bài học kinh nghiệm vừa qua chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và chính quyền thành phố quyết tâm, nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nói.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác