Giám sát việc thực hiện chính sách về hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Văn hóa và Thể thao
Đăng ngày 23-02-2024 13:29, Lượt xem: 92

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn", sáng 23-2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao

Theo báo cáo, hiện Sở Văn hóa và Thể thao có 09 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và mỗi quận, huyện trên địa bàn thành phố có 01 trung tâm văn hóa và thể thao.

Về lĩnh vực nghệ thuật, hiện nay, thành phố có 02 đơn vị nghệ thuật biểu diễn là Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Nhà hát Trưng Vương. Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiền Dĩnh là đơn vị nghệ thuật truyền thống, không thuộc diện sắp xếp theo quy định. Đối với Nhà hát Trưng Vương, Sở đã tham mưu UBND thành phố tiếp tục giữ ổn định tổ chức bộ máy của Nhà hát Trưng Vương nhằm duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, du khách.

Về lĩnh vực thư viện, hiện tại, trên địa bàn thành phố có 6 thư viện cấp quận, huyện được thành lập thuộc sự quản lý của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện.

Sau 2 năm bị tác động và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công tác xã hội hóa để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao luôn được thành phố và ngành quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh ghi nhận những nỗ lực của ngành văn hóa và thể thao thành phố trong thời gian qua. Sau khi sắp xếp, các đơn vị sự nghiệp đã nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, đem lại hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ được giao; góp phần tăng mức độ tự chủ, phát huy hiệu quả hoạt động như tích cực xây dựng Đề án tài sản công, huy động xã hội hóa.

Công tác sắp xếp được triển khai khoa học, thực chất, không sáp nhập cơ học mà dựa trên việc rà soát chức năng, nhiệm vụ nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp, dựa trên phương án danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức, có sự bàn bạc, thảo luận, thống nhất từ cơ sở nên đã tạo được sự đồng thuận.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh cho biết sẽ tổng hợp những kiến nghị làm cơ sở báo cáo với Quốc hội, các bộ ngành liên quan nhằm đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó, góp phần khuyến khích các đơn vị sự nghiệp chủ động triển khai các dịch vụ, đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; tăng cường liên kết hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động để gia tăng nguồn thu. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào một số lĩnh vực như điện ảnh, thư viện, văn hóa cơ sở, thể dục thể thao.

CÔNG TÂM

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác

 
You do not have the roles required to access this portlet.