Giám sát, xử lý đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng chậm triển khai
Đăng ngày 01-03-2024 17:30, Lượt xem: 143

Chiều 1-3, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn chủ trì cuộc họp giám sát chuyên đề "Công tác rà soát, xử lý đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng chậm triển khai theo quy định của pháp luật; chất lượng trong lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn thành phố".

Theo báo cáo của UBND thành phố, từ 2016 - 2022, thành phố đã thực hiện hai lần rà soát quy hoạch. Cụ thể, có khoảng 1.055 đồ án và 29 sơ đồ ranh giới, đã và đang triển khai 1.028 đồ án, thống nhất hủy bỏ 27 đồ án và 29 sơ đồ ranh giới.

Kết quả rà soát quy hoạch năm 2022 – 2023, thành phố đã rà soát 194 đồ án, trong đó, đang triển khai 97 đồ án, chưa triển khai 67 đồ án. Trong số các đồ án chưa triển khai, có 31 đồ án đề xuất tiếp tục triển khai, 19 đồ án đề xuất điều chỉnh quy hoạch, 17 đồ án đề xuất hủy quy hoạch.

Về cơ bản, công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết ngày càng đảm bảo theo quy định của pháp luật, một số đồ án quy hoạch chi tiết chưa đảm bảo các yêu cầu đang từng bước rà soát điều chỉnh, bổ sung…


Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn phát biểu kết luận

Tại cuộc họp, các thành viên Đoàn giám sát cũng nêu một số khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong công tác rà soát quy hoạch thời gian qua. Công tác công khai các đồ án quy hoạch đến người dân nhiều lúc chưa kịp thời, cụ thể. Việc tổ chức, lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa xác định cụ thể quy mô đầu tư, khái toán nguồn vốn, kinh phí, thời gian thực hiện… dẫn đến không đảm bảo về nhu cầu, nguồn lực, tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị trong điều hành tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng chậm triển khai theo quy định của pháp luật; chất lượng trong lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị Ban Đô thị HĐND thành phố rà soát lại các nội dung, ý kiến của các thành viên trong Đoàn Giám sát, gửi UBND bổ sung, cập nhật thêm để báo cáo về HĐND thành phố xem xét trong thời gian tới.

Trong đó, cần lưu ý công tác hậu kiểm, giám sát sau khi phân cấp cho các quận, huyện. Đoàn Giám sát sẽ tiếp tục có những buổi làm việc với các quận, huyện, các đơn vị liên quan để tiếp tục nâng cao chất lượng trong lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn thành phố.

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác

 
You do not have the roles required to access this portlet.