Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố

Chủ tịch UBND thành phố

 

 Huỳnh Đức Thơ
- Ngày sinh: 10/04/1962.
- Quê quán: Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Anh văn, Thạc sĩ quan hệ công chúng.

- Chức vụ:
   
+ Phó Bí thư Thành ủy 
   + Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

- Tóm tắt quá trình công tác: 

   + 1995 -2001: Giám đốc công ty Seatecco.
   + 2001 – 2006: Phó Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Đà Nẵng.
   + 2006 – 2009: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Ngũ Hành Sơn.
   + 1/2010: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  + 10/2014: Phó Chủ tịch UBND thành phố, 
   + 26/01/2015: Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

- Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác của UBND thành phố, các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND, của các thành viên UBND thành phố và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Các Phó Chủ tịch UBND thành phố 

   

Nguyễn Ngọc Tuấn
- Ngày sinh: 25/12/1958
- Quê quán: Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ học vấn: Kiến trúc sư

- Chức vụ:
   + Thành ủy viên
   + Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

- Tóm tắt quá trình công tác:
+ 1978 đến 1984: Học và tốt nghiệp Khoa Kiến trúc, trường Đại học Kiev, Ukraine
+ 1985 đến 1997: Làm việc tại các cơ quan chính quyền
+ 1997 đến 2000: Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
+ 2000 đến 2002: Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng
+ 2002 đến 02/2012: Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng
+ Từ tháng 02/2012: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

- Nhiệm vụ: Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý đô thị; Quản lý đất đai; Quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường các dự án đầu tư và công trình xây dựng trên địa bàn (không phân biệt nguồn vốn đầu tư); Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Các dự án phát triển giao thông; Quản lý chung cư và nhà ở xã hội; Chỉ đạo công tác đền bù giải toả, bố trí tái định cư; duyệt bố trí tái định cư đối với các hộ nằm trong diện giải tỏa theo quy định trong phương án được duyệt; Phê duyệt thiết kế kỹ thuật-Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các dự án

   
Hồ Kỳ Minh
-Ngày sinh: 01/05/1971.
-Quê quán: Hòa Liên, Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.
-Dân tộc: Kinh.
-Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính, lưu thông tiền tệ, tín dụng; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản lý và kinh doanh Công nghiệp.
Chức vụ:
+ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2016 -2020.
+ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
 
Tóm tắt quá trình công tác:
+1995 - 2008: Công tác tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
+2008 – 2014: Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố Đà Nẵng.
+ 6/2014 – 12/2015: Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
+ 29/12/2015:  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

- Nhiệm vụ: Chỉ đạo trực tiếp công tác của Văn phòng UBND thành phố.

Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại; Dịch vụ Logistic; Các dự án cải tạo, phát triển lưới điện phân phối của thành phố; Thủy sản nông lâm; Phát triển nông thôn, miền núi; Thống kê; Ngoại vụ; Kinh tế đối ngoại (trừ Phi chính phủ nước ngoài); xúc tiến đầu tư; Các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách; Chương trình Biển Đông hải đảo; Chương trình Tam Nông; Kinh tế biển; Khí tượng thuỷ văn; Phòng cháy chữa cháy; Phòng chống cháy rừng; Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; hợp tác vùng, liên vùng

 
Trần Văn Miên
- Ngày sinh: 1‎5/11/1962
- Quê quán: Xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế.
- Chức vụ:
+ Thành ủy viên.
+ Phó Chủ tịch UBND thành phố.
- Quá trình công tác:
04/2002 - 03/2008: Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng
03/2008 - 04/2009: Phó giám đốc Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng.
04/2009 - 6/2016: Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.
07/2016: Phó Chủ  tịch UBND Thành phố Đà Nẵng.
- Nhiệm vụ: Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Tài chính, ngân sách; Ngân hàng, Giá cả, Thuế, Hải quan, Kiểm toán Nhà nước; Thị trường chứng khoán; Dự trữ quốc gia; Bảo hiểm xã hội; Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước; Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
 

  - Đặng Việt Dũng  
  - Ngày sinh: 28/02/1960
  - Quê quán: Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.
  - Dân tộc: Kinh
  - Trình độ học vấn: Tiến sỹ kỹ thuật.

- Chức vụ:
   + Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
   + Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Đà Nẵng.

- Tóm tắt quá trình công tác:
+ 17/12/2013: Bí thư Quận ủy Hải Châu;
+ 03/06/2015: Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Đà Nẵng;
+ 3/2017 - 8/2017: Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Đà Nẵng;
+ 8/2017 - 7/2018: Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy;
+ 7/2018: Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Đà Nẵng.

- Nhiệm vụ: Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực: Điều hoà, phối hợp các hoạt động chung của các Phó Chủ tịch khi Chủ tịch đi công tác vắng.

Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ; Du lịch; Văn hoá; Thể dục - Thể thao; Phát thanh - Truyền hình; Y tế; Giáo dục và đào tạo; Báo chí, xuất bản; Bưu chính, viễn thông; Dân số, gia đình và trẻ em; Chính sách xã hội, xoá đói giảm nghèo; Lao động - việc làm; Phi chính phủ nước ngoài; Công tác xã hội hóa (theo Nghị định 69 và Nghị định 59); Phổ biến và giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng; Các vấn đề về xã hội khác.