Chủ tịch UBND thành phố tiếp dân định kỳ 2 lần/1 tháng

Từ 01/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Sáu tuần thứ 2 và ngày thứ Sáu tuần thứ 4 hàng tháng tại trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố, số 51A Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng.

Trong trường hợp lịch tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ hoặc có lịch đột xuất của Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố sẽ thông báo thay đổi thời gian trên Cổng Thông tin điện tử thành phố (www.danang.gov.vn) và Trụ sở Ban tiếp công dân.

Để phục vụ tốt công tác tiếp dân, Văn phòng UBND thành phố đề nghị Công dân đăng ký và gửi trước nội dung về Ban Tiếp công dân thành phố để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.