Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 31, Toà nhà Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 236. 3566704/ Fax: 236. 3566705

Website:  http://www.dhtp.vn/. Email: dhtp@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Ngày 18/12/2009, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 9448/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng để triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Ngày 28/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1979/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Như vậy, sau hai Khu công nghệ cao ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Khu công nghệ cao Đà Nẵng là Khu công nghệ cao thứ ba của cả nước được thành lập. Trong tương lai, Khu công nghệ cao Đà Nẵng sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển khoa học – kỹ thuật của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao

 Ông Hồ Kỳ Minh

- Phó Chủ tịch UBND thành phố

- Lãnh đạo phụ trách điều hành Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

- Email:

 minhhk1@danang.gov.vn

- Số điện thoại:

 0236 3695908

Phó Trưởng ban:

 1. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh

- Email:

 anhdnh@danang.gov.vn

- Số điện thoại:

 236. 3566701

2. Ông Phạm Trường Sơn

- Email:

 sonpt@danang.gov.vn

- Số điện thoại:

 236. 3566700

 

Các phòng ban chuyên  môn:

 

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng

236. 3566704

2

Ban Kế hoạch -Đầu Tư

236. 3566702

3

Ban Kế toán - Tài chính

236. 3566709

4

Ban hỗ trợ và xúc tiến đầu tư

236. 3566703

5

Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường

236. 3566706