Sở Công thương

Địa chỉ : Tầng 19, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 236. 3895300 /   Fax: 236. 3889540 

Website:  http://www.socongthuong.danang.gov.vn/. Email : sct@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới (nếu có); quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Nẵng đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Phó Giám đốc phụ trách:

Ông Nguyễn Hà Bắc

Điện thoại

: 236. 3895297

Email

: bacnh@danang.gov.vn

     

Các phó giám đốc:

1. Bà Nguyễn Thị Thuý Mai

Điện thoại

: 236. 3894648

Email

: maintt1@danang.gov.vn

     

2. Ông Lê Đức Viên

Điện thoại

Email

:vienld@danang.gov.vn

     

Các phòng ban chuyên môn:

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3822548

2

Thanh tra Sở

236. 3822103

3

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

236. 3821020

4

Phòng Quản lý Công nghiệp

236. 3898277

5

Phòng Quản lý năng lượng

236. 3896668

6

Phòng Quản lý Thương mại

236. 3822525

7

Phòng Quản lý kỹ thuật an toàn - môi truờng

236. 3834310

8

Phòng Quản lý xuất nhập khẩu        

236. 3895700

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công Thương:

1. Công ty quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng

Địa chỉ: 09 Đường Cách Mạng Tháng 8, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 236. 3699293 / Fax: 236. 3699193
Website:  http://www.hctl-danang.com.vn

Email: hctlccsct@danang.gov.vn

2. Trung tâm Xúc tiến thương mại Đà Nẵng

Địa Chỉ: Tầng 1, 426 Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, Thành phố Ðà Nẵng.

Điện Thoại: 236. 3212327/  Fax : 236. 3863747

Website:  http://tpc.danang.gov.vn/vn/index.

Email: tpc@danang.gov.vn

3. Trung tâm Khuyến công & tư vấn Phát triển công nghiệp

Địa chỉ: Tầng 3, số 06 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 236. 3889285

Website: http://www.khuyencongdanang.gov.vn

Email: kctvptcnsct@danang.gov.vn

4. Trung tâm về các vấn đề WTO

Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3895700

Website: http://www.danangwtocenter@danang.gov.vn

Email: danangwtocenter@danang.gov.vn

5. Chi cục Quản lý thị trường (QLNN)

Địa chỉ: 327 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3621709/ Fax: 236. 3624924

Email: qlttsct@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT