Sở Tư pháp

Địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3822 822 - 236. 3895267/ Fax: 236. 3895267

Website: http://www.sotuphap.danang.gov.vn/. Email: stp@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn thành phố, bao gồm các phòng chuyên môn nghiệp vụ là: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Hành chính tư pháp, Phòng Lý lịch tư pháp, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành Văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật. 05 đơn vị trực thuộc Sở là: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Phòng Công chứng số 3.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

 Bà Võ Thị Như Hoa

Điện thoại: 0236. 3898146

Email: hoavtn@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

1. Ông Tạ Tự Bình

Điện thoại: 0236. 3566777

Email: binhtt@danang.gov.vn

2. Ông Huỳnh Bá Hảo

Điện thoại: 0236. 3561967

Email: haohb@danang.gov.vn

3. Ông Châu Thanh Việt

Điện thoại: 0236 3552.389

Email: vietct@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn:

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3822822

2

Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

236. 3822873

3

Phổ biến giáo dục pháp luật

236. 3889676

4

Hành chính Tư pháp

236. 3821691

5

Bổ trợ Tư pháp

236. 3889622

6

Lý lịch Tư pháp

236. 3820340

7

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

236. 3540777

8

Kiểm soát thủ tục hành chính

236. 3895389

9

Thanh tra Sở

236. 3821675

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp:

1. Phòng Công chứng số 1

Địa chỉ: số 18B Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3825391 – 236. 3820782/ Fax: 236. 3887746

Website: http://congchungso1danang.vn/

Email: congchung1@danang.gov.vn

2. Phòng Công chứng số 2

Địa chỉ: 209 Điện Biên Phủ, Thành phố Đà nẵng

Điện thoại: 236. 3721772/ Fax: 236. 33721771
Website: http://congchung02dn.gov.vn/
Email: lienhe@congchung02dn.gov.vn

3. Phòng Công chứng số 3

Địa chỉ: 31 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3955985 – 236. 2225076 - 236. 2640207/ Fax: 236. 3955987

Website: http://congchungdanang.com.vn/

Email: info@congchungdanang.com.vn

4. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Địa chỉ: 08 Phan Bội Châu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:  236. 3889627 - 236. 38876768 - 236. 3895593

Website: http://daugia.danang.gov.vn/default.asp
Email: daugia@danang.gov.vn.

5. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Địa chỉ:  123 Trường Chinh, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3727514 – 236. 3727515/ Fax: 236. 37727514

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT