Các ​Ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố

1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao

- Địa chỉ: 228, 230 Tầng 6, đường 2/9, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3551237   Fax:0236.3551235.


2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên

- Địa chỉ:  54 Thái Phiên - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng.
- Điện thoại:  0236.3562677 - 3562679. Fax: 0236.3562678

- Website:  http://piip.danang.gov.vn/
- Email: danangpiip@vnn.vn
Chức năng, nhiệm vụ:

Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ban QLDA có chức năng giúp Chủ đầu tư (Sở Giao thông Vận tải) trong việc chuẩn bị lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện việc triển khai và quản lý dự án theo nội dung Hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), các nhà tài trợ khác (nếu có) và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

- Ông Lương Thạch Vỹ: Trưởng ban

- Ông Phan Phúc: Phó Trưởng ban

- Ông Hồ Tường Huy: Phó Trưởng ban

- Ông Hồng Vinh Hiển: Phó Trưởng ban

- Ông Mai Đình Khánh : Phó Trưởng ban

Các phòng nghiệp vụ:

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

01

Phòng Tổ chức Hành chính

 

02

Phòng Tài chính Kế toán

 

03

Phòng Kỹ thuật I

 

04

Phòng Kỹ thuật II

 

05

Phòng Nghiệp vụ (Giải tỏa đền bù và Môi trường)

 3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Địa chỉ: 33 Pasteur,, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng,

Điện thoại: 3892609

Giám đốc: Lê Văn Lâm4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Địa chỉ: 171 An Dương Vương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại: 02363500247 - Fax: 02363958266

Giám đốc: Huỳnh Đắc Đạt5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị

Địa chỉ: 90/4 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363833793

Fax: 023638337936.  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Địa chỉ: 01 Thanh Long - Phường Thanh Bình - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Điện thoại: 02363817118

Fax: 02363817118

Giám đốc: Nguyễn Hữu Hinh  

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT