5 quốc gia có vốn đầu tư dẫn đầu tại Đà Nẵng lũy kế đến 31/12/2016

Đà Nẵng là một trong những địa phương thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Luỹ kế đến ngày 31/12/2016, thành phố Đà Nẵng đã thu hút được 447 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt hơn 3,768 tỷ USD.

Trong đó, Singapore là quốc gia có tổng vốn đầu tư vào Đà Nẵng lớn nhất chiếm 20% tổng vốn đầu tư vào thành phố. Kế tiếp là Hàn Quốc, chiếm 19%; Đảo British Virgin chiếm 17%; Hoa Kỳ chiếm 14%; Nhật Bản chiếm 11%; Đài Loan chiếm 5%, các thành phố khác chiếm 14%.