Lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1.  Ông Đoàn Xuân Hiếu – Chánh Văn  phòng

  

- Ngày sinh: 29-7-1981

- Quê quán: huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Hộ khẩu thường trú:  Tổ 21, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Email: hieyudx@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 

- Điện thoại NR:

- Di động: 0983290781

2. Ông Lê Đức Viên – Phó Chánh Văn phòng

 

- Ngày sinh: 25-10-1973

- Quê quán: xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Hộ khẩu thường trú: 200 Hàn Thuyên, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Email: vienld@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3747568

- Điện thoại NR: 

- Di động: 0905 113588

3. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Phó Chánh Văn phòng

 

- Ngày sinh: 30-4-1979

- Quê quán: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Hộ khẩu thường trú:  TP Đà Nẵng

- Email: binhnn@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3825050

- Điện thoại NR:

- Di động: 0908434569