Tổ chức bộ máy Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

* LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:
+ Chánh Văn phòng: Ông Đoàn Xuân Hiếu;
+ Phó Chánh Văn phòng: Ông Lê Đức Viên;
+ Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Ngọc Bình;                       
 
* PHÒNG TỔNG HỢP:
+Trưởng phòng: Ông Lê Văn Phước
+ Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Bé Minh
+ Chuyên viên: Bà Phan Thị Tuyết Nhung
+ Chuyên viên: Bà Trần Mỹ Quyên
+ Chuyên viên: Bà Trương Thị Vân
+ Chuyên viên: Ông Lương Xuân Bá
+ Chuyên viên: Bà Nguyễn Thị Thảo
+ Chuyên viên: Bà Phạm Trần Minh Tuyến
+ Chuyên viên: Bà Lê Thị Thu Hà
+ Chuyên viên: Ông Hoàng Văn Phước 
  
* PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ:
+Trưởng phòng: Ông Lê Thanh Sơn
+ Phó Trưởng phòng: Ông Lâm Hớn  
+ Kế toán: Bà Phạm Thị Thu Hiền
+ Văn thư: Bà Phan Thị Hồng Hải
+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Kim Thuận
+ Chuyên viên: Bà Đinh Thị Kim Liên
+ Chuyên viên: Ông Lê Bích Lãnh
+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Phin
+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Đình Tuấn
+ Phục vụ: Bà Lê Thị Thanh Bình
+ Phục vụ: Bà Nguyễn Thị Bích Lượm
+ Phục vụ: Bà Phan Thị Tuyết Nga
+ Phục vụ: Bà Ngô Thị Hằng
+ Bảo vệ: Ông Trần Minh Hùng
+ Lái xe: Ông Nguyễn Thế Phương
+ Lái xe: Ông Đặng Công Huy
+ Lái xe: Ông Trương Công Đức
+ Lái xe: Ông Lê Kim Thắng.
  
* PHÒNG XỬ LÝ NHANH THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG
+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thế Tuân
+ Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Dũng
+ Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Thuận
+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Đức Dũng
+ Chuyên viên: Bà Hồ Thị Minh Hiếu
+ Chuyên viên: Ông Lưu Công Sỹ
+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Hoàng Nam