Lịch công tác tuần 19 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 08-05-2017 08:21

¾

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 08/5

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế

Hiện trường

- 9h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng làm việc tại Ban Tuyên giáo Thành ủy

Ban Tuyên giáo

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

C

-14h00:Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự Hội thảo quốc tế về giá trị du lịch golf

Pullman resort

- 17h30: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp TLS Hoa Kỳ tại TP HCM

P.KT1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc tại cơ quan

PLV

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp về công tác GPMB trên địa bàn Hòa Vang

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp Tổng Chỉ huy trưởng Chương trình PP17

- 16h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà

PH số 1, tầng 3

 

P.KT2, tầng 2

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

Thứ Ba 09/5

 

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giao ban Lãnh đạo UBND TP

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng tiếp xúc cử tri quận Hải Châu

HT quận HC

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo kết quả cuộc thi thiết kế Quảng trường Trung tâm thành phố và Cảnh quan 02 bờ sông Hàn

PHGB, tầng 3

- 17h30: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

P.KT1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự ra mắt Văn phòng BCĐ ATTP

- 14h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng họp Ban chỉ đạo ATTP

HT số 1, tầng 2

PH số 2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo Chương trình hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2020

- 15h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe b/c dự thảo CTr hành động của UBND TP

PH số 1, tầng 3

 

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo về phí đấu giá tài sản

PH số 1, tầng 2

Thứ Tư 10/5

S

- 8h: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghe b/c về hoạt động các chi nhánh thuộc TTPTQĐ

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo tổng thể Kênh thoát lũ Hòa Liên

- 10h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với Công ty BIWATER

PH số 2, tầng 2

PH số 2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự làm việc với Đại học Duy Tân

- 10h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng tiếp Tập đoàn giáo dục CINEC, Canada

ĐH Duy Tân

KT số 2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện các Cụm công nghiệp; quy hoạch các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC

- 9h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh rà soát nội dung Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp doanh nghiệp

PH số 1, tầng 3

 

PH số 1, tầng 3

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng Bảng giá đất

PH số 1, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với TGĐ Công ty TCIE

PHGB, tầng 3

- 16h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp Chủ tịch Hội Trái tim vì Trái tim

- 17h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp TGĐ Công ty Frontier Quốc tế Nhật Bản

P. Khách CT

P. Khách CT

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế các công trình APEC 2017

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe báo cáo mô hình của Nhà xuất bản ĐN

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng họp BCĐ kỳ thi THPT quốc gia

PH số 1, tầng 3

PH số 1, tầng 3

- 15h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở

- 18h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự tiệc chiêu đãi của Đối tác PP17

Ban Dân vận TU

Tàu USNS Fall River

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố

PH số 1, tầng 2

Thứ Năm 11/5

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo rà soát một số dự án

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo Chương trình “Thành phố 4 an” tháng 4/2017

- 15h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

 

VPTU

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự Hội nghị phát động phong trào thi đua khối thi đua sở, ban, ngành năm 2017

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Ban Chỉ đạo Biển đông Hải đảo

- 15h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe b/c Đề án kỷ niệm thiết lập quan hệ Việt Nam - Ấn Độ và Kế hoạch đánh giá thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU

- 17h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 2017

BCH BĐBP

PH số 1, tầng 3

 

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên đi công tác (đến hết ngày 12/5)

Hà Nội

­Thứ Sáu 12/5

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp công dân

TTHC Liên Chiểu

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe b/cáo xử lý vướng mắc ĐBGT quận Sơn Trà

TTHC Q.Sơn Trà

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể

HT TU

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe b/c dự thảo cơ chế c/sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp CNC và Chuyên đề phát triển ngành công nghiệp

- 9h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố

PH số 1, tầng 3

 

PH số 2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự Hội thảo Khoa học và công nghệ ngành tài chính đối với phát triển kinh tế - xã hội (cả ngày)

Hà Nội

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh chủ trì “Đối thoại doanh nghiệp” 2017

HT số 3, tầng 2

- 17h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp đại sứ Belarus tại Việt Nam

P.KT 2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ

Số 04 Lê Duẩn

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng làm việc với quận Thanh Khê

QU Thanh Khê

- 18h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự tiệc chiêu đãi và trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho Chương trình PP17

KS Grand Mercure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thứ Bảy, ngày 13/5/2017:

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế.

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2017.

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự diễn đàn Đối thoại APEC2017 và Đô thị hóa bền vững tại Hà Nội – đến ngày 15/5.

- 6h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trong khuôn khổ CTr PP17 tại đường Như Nguyệt.

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên kiểm tra thực tế.

* Chủ Nhật, ngày 14/5/2017:

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đi công tác đến hết ngày 25/5.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 

File đính kèm