Lịch công tác tuần 20 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 15-05-2017 09:02

¾

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 15/5

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự cuộc họp trực tuyến về tình hình an ninh, trật tự

PH số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự diễn đàn APEC2017 và Đô thị hóa bền vững

Hà Nội

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho cán bộ chủ chốt thành phố

Trường

Chính trị

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đi công tác (đến hết ngày 24/5/2017)

 

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghe báo cáo công trình Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng.

- 17h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đi công tác (đến hết ngày 16/5/2017)

PHGB, tầng 3

 

Hà Nội

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng giao ban Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp thường kỳ tháng 5/2017 của TT HĐND TP với UBND TP và UBMTTQVN TP

VP HĐND TP

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên đi công tác (đến hết ngày 17/5/2017)

Hà Nội

Thứ Ba 16/5

 

S

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự Hội thảo “Văn hóa Giao thông với Văn minh Đô thị”.

- 9h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế một số công trình trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

HT số 1, tầng 2

 

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự Hội nghị triển khai dự án cho người nghèo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

- 8h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng họp DIFF 2017

Số 1 Pasteus

 

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai (cả ngày)

Hà Nội

C

- 1400: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng làm việc với Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về du lịch

PH số 1, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho cán bộ hưu trí cao cấp thành phố

VPTU

Thứ Tư 17/5

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017

HT số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự Hội nghị chuyên đề về công tác tư tưởng

VPTU

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo kế hoạch đầu tư phát triển vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn TPĐN đến năm 2025

- 9h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo Đề án bàn giao - tiếp nhận, quản lý Công viên 29-3

PHGB, tầng 3

 

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc với Bộ Ngoại giao (cả ngày)

Hà Nội

C

- 14h00 - 15h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS Đảng UBND thành phố

PHGB, tầng 3

- 15h30:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giao ban Lãnh đạo UBND TP

PHGB, tầng 3

Thứ Năm 18/5

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

HT số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo các phương án dự thi Kiến trúc Nhà làm việc và Cổng chào Khu Công nghệ cao (cả ngày)

PH số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghe báo cáo kết quả giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp

- 15h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

 

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe báo cáo quy hoạch hệ thống cơ sở lưu trú du lịch TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng làm việc với Sở Du lịch

PH số 1, tầng 3

 

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố

PH GB, tầng 3

­Thứ Sáu 19/5

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giao ban Lãnh đạo UBND thành phố

PHGB, tầng 3

 

 

C

- 14h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giao ban Lãnh đạo UBND thành phố

PHGB, tầng 3

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án thành phố thông minh của Viettel

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đi công tác (đến hết ngày 30/5/2017)

 

* Thứ Bảy, ngày 20/5/2017:

* Sáng:

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế.

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên kiểm tra thực tế.

* Chiều:

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng họp Ban giám khảo DIFF 2017.

- 20h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng chấm thi DIFF 2017.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

File đính kèm