Thông báo danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
Đăng ngày 17-05-2017 14:36

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và 7 hệ thống thông tin quan trọng quốc gia theo Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo đó, 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng bao gồm: Lĩnh vực giao thông (Bộ Giao thông Vận tải); Lĩnh vực năng lượng (Bộ Công Thương); Lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Lĩnh vực thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông); Lĩnh vực y tế (Bộ Y tế); Lĩnh vực tài chính (Bộ Tài chính); Lĩnh vực ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước); Lĩnh vực quốc phòng (Bộ Quốc phòng); Lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an); Lĩnh vực đô thị (UBND TP.Hà Nội, TP.HCM); Lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ (Văn phòng Chính phủ).

Danh mục 7 hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Lĩnh vực thông tin có 5 hệ thống thông tin quan trọng quốc gia gồm: Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; Hệ thống quản lý, điều khiển, khai thác, vận hành vệ tinh viễn thông; Hệ thống quản lý, điều khiển, khai thác, vận hành mạng đường trục băng rộng; Hệ thống quản lý chuyển mạch quốc tế; Hệ thống truyền dẫn và cáp quang biển quốc tế, cáp quang đất liền quốc tế.
Hai hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; và Hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền.

Chi tiết Quyết định số 632/QĐ-TTg trên được đăng tải trên Hệ thống văn bản thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (http://vanban.chinhphu.vn, Mục Văn bản chỉ đạo điều hành).  Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, theo dõi thực hiện.

Hiền Trang