Công bố quy hoạch Khu di tích đồi Trung Sơn
Đăng ngày 18-05-2017 17:25

UBND TP vừa có văn bản giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố quy hoạch Khu di tích đồi Trung Sơn theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Điều 2 của Quyết định số 8499/QĐ-UBND ngày 12-12-2016, hoàn thành trước ngày 25/5/2017.

Trước đó, ngày 12-12, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ký Quyết định 8499/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết (TL 1:500) Khu di tích đồi Trung Sơn.

Khu đất điều chỉnh quy hoạch thuộc xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang). Ranh giới điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được xác định bởi các điểm: R1, R2, R3, R4 và được giới hạn: phía đông bắc giáp khu nhà ở cho công nhân và khu đô thị liền kề khu công nghiệp Hòa Khánh; phía tây bắc giáp vệt chia lô dọc tuyến Nguyễn Tất Thành nối dài; phía đông nam giáp Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu; phía tây nam giáp tuyến đường sắt Bắc Nam. Ranh giới khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xác định bởi các điểm: A1, A2,..., A8. Tổng diện tích đất trước khi điều chỉnh quy hoạch là 122.988m2, sau khi điều chỉnh quy hoạch là 125.461m2 (tăng 2.473m2).

Nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm bổ sung khu tái định cư phục vụ giải tỏa đồi Trung Sơn tại khu vực giáp với vệt phân lô đường Nguyễn Tất Thành nối dài, tiếp giáp về phía tây bắc dự án nhằm bảo đảm bố trí tái định cư tại chỗ cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Mở rộng ranh giới quy hoạch ở phía tây bắc để đầu tư đồng bộ tuyến đường rộng 11,5m nối từ khu đất đình làng hiện trạng đến tuyến đường quy hoạch rộng 16,5m ở phía tây nam khu đất. Di dời khu đất miếu Xóm trại và âm linh Vân Dương về khu vực tập trung.

Trước khi tiến hành các bước xây dựng cơ bản tiếp theo, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trên nguyên tắc giữ nguyên cao trình của di tích, gửi Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Hồ sơ gửi Sở Xây dựng chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình giao thông có trách nhiệm thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện việc cắm mốc theo ranh giới được duyệt.

Đối với tuyến đường rộng 27,5m (5,0m+15,0m+7,5m) tiếp giáp về phía bắc khu di tích đồi Trung Sơn và tuyến đường tiếp giáp phía tây nam dự án khu di tích đồi Trung Sơn: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, Công ty CP Trung Nam, Viện Quy hoạch xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu di tích đồi Trung Sơn với các dự án lân cận tại khu vực, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định.

Giao Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ tổng mặt bằng được duyệt, hướng dẫn các thủ tục về đất đai theo đúng quy định.

HIỀN TRANG