Công văn 3614 hướng dẫn V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện CT số 09-CT/TU về tăng cường và đổi mới công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2007- 2017
Đăng ngày 19-05-2017 16:23

   

File đính kèm

Các tin khác