Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
Đăng ngày 14-06-2017 18:01

UBND thành phố vừa ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện có rừng thường xuyên theo dõi tình hình nắng nóng, khô hạn và thông tin dự báo cháy rừng của cơ quan khí tượng thủy văn; Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì trong các ngày có báo động nguy cơ xảy ra cháy rừng từ cấp III đến cấp V. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố; thông tin về nguy cơ cháy rừng đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng; giám sát, kiểm tra các chủ rừng trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện thông tin, báo cáo kịp thời tình hình diễn biến thời tiết, cháy rừng về Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố.

UBND thành phố cũng giao Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn phương tiện, thiết bị và nhân lực tham gia chữa cháy rừng khi có lệnh huy động của cấp thẩm quyền; giao Sở Du lịch chỉ đạo các đơn vị quản lý các khu du lịch sinh thái thường xuyên theo dõi, giám sát, nhắc nhở du khách không sử dụng lửa khi tham quan, du lịch tại rừng, tại các khu vực có vật liệu dễ cháy. Bên cạnh đó, giao Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố thông báo thường xuyên, đầy đủ bản tin dự báo cháy rừng do Chi cục Kiểm lâm cung cấp trên sóng phát thanh và truyền hình địa phương để các cấp chính quyền, sở, ngành theo dõi chỉ đạo công tác phòng và chữa cháy rừng.

NGÔ HUYỀN