Mặt trận chung tay vì người nghèo
Đăng ngày 19-06-2017 16:19

Bằng nhiều cách làm khác nhau, Mặt trận các cấp thành phố đã vận động toàn xã hội chung tay vì người nghèo. Các hoạt động như xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hỗ trợ học bổng cho con hộ nghèo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh thương tâm, hỗ trợ bệnh nhân nghèo... của Mặt trận các cấp đã và đang góp phần quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội của thành phố.
 

Đến nay, Mặt trận các cấp đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo đạt 17 tỷ 295 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận thành phố 2 tỷ 143 triệu đồng, Mặt trận các quận, huyện vận động được 15 tỷ 152 triệu đồng.   

Từ nguồn Quỹ này, Mặt trận các cấp đã tiến hành xây dựng mới 176 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ sửa chữa 371 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Mặt trận thành phố tổ chức trao học bổng hỗ trợ học phí cả năm học cho 31 sinh viên khá, giỏi con hộ nghèo, hộ chính sách cận nghèo đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng hệ công lập chính quy với số tiền 280 triệu đồng, Mặt trận quận, huyện hỗ trợ 51 sinh viên với số tiền 336,6 triệu đồng. Đây là một trong những giải pháp để góp phần xóa nghèo bền vững và là nguồn động viên để các sinh viên nghèo có điều kiện để tiếp tục học tập, có cơ hội tìm việc làm. 

Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Hoà Vang

Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phân phối 100 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà hộ gia đình có công với cách mạng diện hộ nghèo thuộc địa bàn khu vực miền núi, hải đảo; hỗ trợ sửa chữa 75 nhà cho gia đình có công với cách mạng nghèo trên địa bàn thành phố; hỗ trợ Bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng số tiền 10 triệu đồng; hỗ trợ các trường hợp gia đình thương tâm bị bệnh hiểm nghèo, cháy nhà do hỏa hoạn, chết do tai nạn, rủi ro với số tiền 55 triệu đồng...

Với những việc làm thiết thực chăm lo cho cuộc sống của người nghèo trên địa bàn, thể hiện ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc; phát huy được tinh thần đoàn kết chăm lo cho người nghèo; khơi dậy và phát huy truyền thống tương thân, tương ái “Thương người như thể thương thân” để thực hiện được mục tiêu xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã và đang tích cực góp phần cùng các cấp, các ngành, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hiện có hiệu quả Chương trình “thành phố 4 an”. 

                                                         
Phạm Phú Bình