Ký kết hợp tác cung ứng, tiêu thụ nông sản giữa Đà Nẵng và Tiền Giang
Đăng ngày 04-07-2017 08:51

Ngày 3-7, tại tỉnh Tiền Giang, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang. Nội dung bàn về vấn đề sản xuất, tiêu thụ nông sản và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác về sản xuất, tiêu thụ trái cây, rau an toàn giai đoạn 2017-2020, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai địa phương mở rộng liên kết sản xuất, kinh doanh trái cây, rau, củ quả an toàn được sản xuất tại tỉnh Tiền Giang cung cấp cho thị trường Đà Nẵng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang  và ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng
ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo nội dung bản thỏa thuận, tỉnh Tiền Giang sẽ xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng nông sản an toàn từ khâu sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến cửa hàng bán sản phẩm trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Phối hợp kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở, vùng sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có cung ứng sản phẩm cho thị trường TP. Đà Nẵng và các cơ sở kinh doanh tại TP. Đà Nẵng nhập hàng hóa nông sản từ tỉnh Tiền Giang; phối hợp truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm và xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất nông sản an toàn của tỉnh Tiền Giang tiếp cận thị trường TP. Đà Nẵng thông qua các chương trình hội chợ, hội thảo, liên kết với doanh nghiệp của TP. Đà Nẵng hoặc tiếp cận các hệ thống phân phối như: chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng phân phối nông sản an toàn… trên địa bàn TP. Đã Nẵng. Tăng cường trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, thông tin nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn.

Đại diện HTX rau an toàn Gò Công ký kết với đơn vị nhập khẩu rau của TP. Đà Nẵng.

TP. Đà Nẵng sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của tỉnh Tiền Giang và TP. Đà Nẵng ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ trái cây, thủy sản an toàn. Phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản giữa 2 địa phương; xây dựng các chuỗi cung ứng trái cây, thủy sản an toàn được sản xuất tại Tiền Giang và tiêu thụ tại TP. Đà Nẵng.

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn sản phẩm trái cây, thủy sản được sản xuất từ tỉnh Tiền Giang đưa đến tiêu thụ tại TP. Đà Nẵng, nhất là các siêu thị và chợ đầu mối, cửa hàng…nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời về các lô hàng trái cây, thủy sản không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhập vào TP. Đà Nẵng có nguồn gốc xuất xứ từ tỉnh Tiền Giang để thực hiện truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và xử lý các nguồn thực phẩm không an toàn theo quy định. Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ hàng trái cây, thủy sản an toàn để tuyên truyền, quảng bá sản phẩm an toàn nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đặng Việt Dũng, các văn bản được ký kết đợt này không chỉ là cơ hội tốt cho phát triển liên kết cung - cầu nông sản bền vững giữa Tiền Giang và Đà Nẵng mà còn là nguồn cung ứng nông sản thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn cho người dân thành phố Đà Nẵng.

Ông Cao Văn Hóa, Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay, đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh là 179.843 ha, chiếm 71,63%. Về thủy sản, diện tích nuôi trồng trên 15.500 ha với sản lượng 145.000 tấn/năm. Thời gian tới, tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức lại sản xuất, củng cố, phát triển mô hình kinh tế tập thể đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững. Địa phương phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn sản xuất nguyên liệu với bảo quản, chế biến và tiêu thụ trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm, lợi thế vùng, phù hợp với nhu cầu thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm thị trường mới cho xuất khẩu nông sản, mở rộng thị trường trong nước.

Hàng năm, tỉnh Tiền Giang cung ứng trái cây cho thị trường Đà Nẵng chiếm tỷ trọng 40% so với tổng sản lượng trái cây các tỉnh xuất vào, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang cũng như thành phố Đà Nẵng.

DÂN HÙNG