Đào tạo CNTT miễn phí cho gần 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung
Đăng ngày 07-07-2017 17:04

UBND TP vừa có Quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án chương trình đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) hệ cao đẳng do Tổ chức Passerelles Numériques (Pháp) tài trợ.

 

Theo đó, Tổ chức Passerelles Numériques (Pháp) sẽ cấp học bổng đào tạo nghề CNTT hệ cao đẳng và hỗ trợ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp cho gần 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Tổng giá trị tài trợ gần 31 tỷ đồng; được thực hiện trong khoảng thời gian: từ ngày 1-9-2017 đến ngày 31-8-2020. Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng là cơ quan tiếp nhận và thực hiện dự án. Quyết định có hiệu lực từ ngày 6-7-2017.

UBND TP yêu cầu Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai chương trình đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định về chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Hiền Trang