Quản lý khai thác các khu nhà tắm nước ngọt ven biển
Đăng ngày 17-07-2017 11:40

Ngày 17-7, UBND thành phố có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hiện trạng các khu nhà tắm nước ngọt ven biển đối với các bãi tắm có nhiều khách du lịch để đề xuất giải pháp, nguồn vốn, quy mô đầu tư đảm bảo cung cấp đủ nước trong giờ cao điểm và sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đã xuống cấp, trình UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 31-7 để khẩn trương thực hiện đảm bảo đưa vào sử dụng phục vụ mùa du lịch năm 2018 (thời gian thực hiện tối đa không quá 16 tháng).

Sau khi hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa các khu nhà tắm nước ngọt ven biển, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất giá khởi điểm để đấu giá đồng loạt cho thuê khai thác các bãi tắm ven biển.

Trong thời gian chờ tổ chức đấu giá đồng loạt các bãi tắm, UBND thành phố cho phép gia hạn hợp đồng khai thác sử dụng các bãi tắm đã hết hạn đến thời điểm tổ chức đấu giá lại. Sở Tài chính đề xuất điều chỉnh giá cho thuê các bãi tắm trong thời gian cho gia hạn, trình UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 20-7.

CÔNG TÂM