Yêu cầu phản hồi thông tin báo chí đăng tải từ ngày 29/6/2017 đến ngày 06/7/2017
Đăng ngày 17-07-2017 17:00

Ngày 13/07, UBND thành phố ban hành công văn số 5303/UBND -KGVX gửi Công an thành phố; Sở Xây dựng; UBND các quận: Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu về việc trả lời thông tin báo chí phản ánh có liên quan đến các đơn vị từ ngày 29/6/2017 đến ngày 06/7/2017. Cụ thể:

Stt

Tên bài viết

Tên cơ quan báo chí

Ngày đăng

Cơ quan liên quan

1. 

Nước thải sinh hoạt chảy ra ruộng lúa

Báo Đà Nẵng

29/6

UBND quận Liên Chiểu

2. 

Đà Nẵng: Nhà đầu tư chặn đường ra biển của cộng đồng dân cư?

Báo Tài nguyên và Môi trường

2/7

Sở Xây dựng

3. 

Sớm di dời Trường mầm non Cẩm Vân

Báo Đà Nẵng

3/7

Sở Xây dựng

4. 

Dự án treo 10 năm, dân không có nước dùng

Báo Thanh niên

4/7

UBND quận Ngũ Hành Sơn

5. 

Khách sạn “xả hơi” sang nhà dân

Báo Đà Nẵng

6/7

Công an thành phố, UBND quận Hải Châu

6. 

Hoàn trả mặt đường “chiếu lệ”

Báo Đà Nẵng

6/7

UBND quận Liên Chiểu

 

Theo đó, các đơn vị phản hồi thông tin gửi các cơ quan báo chí về vấn đề báo nêu liên quan đến đơn vị mình, chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Công văn 5303/UBND-KGVX. Công văn phản hồi gửi đồng thời cho UBND thành phố qua Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ email: ttbcxb@danang.gov.vn để theo dõi. UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo lãnh đạo thành phố về việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương liên quan vào ngày 25 hằng tháng.

ANH TRỊNH

Các tin khác