Giá đất ở thu nợ tiền sử dụng đất một số dự án trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 10-08-2017 16:57

Ngày 10-8, UBND thành phố ban hành văn bản quy định giá đất ở áp dụng thu nợ tiền sử dụng đất hộ chính cho các hộ thuộc diện giải toả các dự án trên địa bàn thành phố theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 của UBND thành phố.

Theo đó, đường 4m MC (1,75-4-1,75)m thuộc Khu dân cư An Mỹ, quận Sơn Trà, có giá thu nợ là  5.616.000 đồng/m2. Đường 5m (kiệt đường Ngô Chi Lan) thuộc Khu Ao cá Thanh Bình, quận Hải Châu, có giá thu nợ là 3.230.000 đồng/m2. Trường hợp theo quy hoạch, thửa đất tại ngã ba, ngã tư nếu có phần diện tích khoảng lùi bên hông thì được nhân hệ số 0,5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thông báo cho các hộ còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư được biết để liên hệ trực tiếp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Đồng thời, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện việc thu nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách theo đúng quy định.

CÔNG TÂM