Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 32
Đăng ngày 11-08-2017 15:11

Trong tuần 32 (từ 07/8 - 11/8/2017), lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành nhiều ý kiến chỉ đạo cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Nổi bật là kế hoạch tổ chức Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017; Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 06 tháng đầu năm 2017; Liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, tài sản công; Triển khai công văn số 9990/BTC-NSNN ngày 28/7/2017 về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ 26/2015/NĐ-CP...

Tổ chức Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017

Nhằm đẩy mạnh hợp tác, liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trao đổi công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt các quốc gia APEC, phát huy vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đổi mới sáng tạo; góp phần thực hiện một trong bốn ưu tiên chính của Năm APEC 2017 "Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Việt Nam trong kỷ nguyên số", UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017.

Sự kiện được tổ chức trong thời gian 03 ngày, từ ngày 22-24/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng với 10 hoạt động cụ thể như sau:

- 14h00 - 17h00 ngày 22/11/2017: Tọa đàm vùng các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- 20h00 - 21h30 ngày 22/11/2017: Lễ khai mạc “Trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2017”

- 07h30 - 11h30 ngày 23/11/2017: Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2017

- 8h00 - 17h00 ngày 23/11/2017: Hội thảo công nghệ bức xạ tiên tiến 

- 13h30 - 17h30 ngày 23/11/2017: Diễn đàn kết nối Công nghệ xanh - Nông nghiệp sạch. 

- Ngày 24/11/2017: Diễn đàn quốc tế Xúc tiến hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và xử lý môi trường. 

- 07h30 - 11h30 ngày 24/11/2017: Đào tạo, tập huấn cho các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

- Từ ngày 22 - 24/11/2017: Trình diễn, giới thiệu công nghệ/thiết bị/sản phẩm công nghệ

- Từ ngày 22 - 24/11/2017: Tư vấn công nghệ, cải tiến quy trình kỹ thuật; kết nối tài chính và công nghệ

- 16h00 - 17h00 ngày 24/11/2017: Lễ bế mạc "Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2017"

Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Theo đó, khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

- Thời gian tựu trường vào ngày 01/9/2017, tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2017.

- Kết thúc học kỳ I: Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT) trước ngày 24/12/2017; cấp mầm non, tiểu học trước ngày 08/01/2018; cấp THCS, THPT trước ngày 15/01/2018.

- Hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập (kết thúc học kỳ II): Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT), cấp mầm non, tiểu học trước ngày 25/5/2018; cấp THCS, THPT trước  ngày 31/5/2018.

- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

- Thi THPT quốc gia năm 2018, thi chọn học giỏi quốc gia các cấp học (UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn riêng sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2018.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT đại trà, lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2018 - 2019 trước ngày 31/7/2018.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo cho các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 cho từng ngành học, bậc học. Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo các nguyên tắc sau: đối với cấp mầm non và cấp tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); đối với cấp THCS và cấp trung học phổ thông (THPT), có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần); đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần);  Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm; Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng. 

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Chủ đề, thông điệp Tháng hành động năm 2017 là  “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” sẽ diễn trong khoảng thời gian từ ngày 15/11 đến 15/12/2017.

Theo kế hoạch,  tổ chức lễ phát động cấp thành phố vào ngày 15/11, cấp quận huyện tổ chức từ ngày 10 đến 15/11 bằng nhiều hình thức như thắp sáng một số địa điểm bằng ánh đèn màu cam, mít tinh diễu hành tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đến cán bộ công chức, viên chức và mọi gia đình. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đồng thời, tổ chức gặp mặt và biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 06 tháng đầu năm 2017

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 06 tháng đầu năm 2017.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục duy trì, tăng cường công tác kiểm tra giám sát; chủ động rà soát, cập nhật đầy đủ các quy định về công tác đầu thầu để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đầu thầu trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc, phát sinh theo đúng quy định.

Liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, tài sản công

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, tài chính, quản lý và sử dụng NSNN, tài sản công và thực hiện quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập, sai phạm (nếu có) để kịp thời có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị UBND thành phố xử lí theo quy định; đồng thời tập trung chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nhất là về quản lý tài chính, NSNN, tài sản công và trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Triển khai công văn số 9990/BTC-NSNN ngày 28/7/2017 về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ 26/2015/NĐ-CP

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND thành phố về việc sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (CCTL) để thực hiện việc chi trả chế độ chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đối tượng tinh giản biên chế, chờ đủ tuổi nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi thuộc địa phương quản lý; đồng thời tổng hợp nhu cầu kinh phí đã thực hiện vào báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện CCTL hằng năm gửi Bộ Tài chính để thẩm định.

N.HẠNH