Đề nghị sớm bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án Tuyến đường vành đai phía Tây
Đăng ngày 15-08-2017 14:41

Ngày 14-8, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, sớm bố trí vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2017 là 500 tỷ đồng cho dự án Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh để thành phố kịp triển khai đầu tư dự án này trong năm 2017 nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, dự án Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh đã được HĐND thành phố Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư và UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư là 1.499,776 tỷ đồng, bao gồm 750 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trái phiếu Chính phủ) và 749,776 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Đây cũng là dự án nằm trong danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án với số vốn 750 tỷ đồng.

QUỲNH ĐAN